931 τόνοι τροφίμων παγκοσμίως καταλήγουν στα σκουπίδια

0
101

Το 17% των τροφίμων που καταναλώνονται παγκοσμίως καταλήγει στα σκουπίδια, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΗΕ.

Η έκθεση Food Waste Index 2021, από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και τον συνεργαζόμενο οργανισμό WRAP, αναφέρει ότι το 2019 περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων δηλαδή το 17% της συνολικής ποσότητας που διατίθεται στους καταναλωτές κατέληξε στα σκουπίδια.

Πρόκειται για ποσότητα, αρκετή για να γεμίσει 23 εκατομμύρια φορτηγά 40 τόνων, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν το γύρο του κόσμου επτά φορές.

 
Η έκθεση εντόπισε 152 σημεία δεδομένων σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων σε 54 χώρες και διαπίστωσε ότι σχεδόν κάθε χώρα που μέτρησε τη σπατάλη τροφίμων κατέγραψε σημαντική σπατάλη τροφίμων – τα οικιακά απορρίμματα τροφίμων ήταν κατά μέσο όρο 11%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που ισχύει στις υπηρεσίες τροφίμων, το οποίο διαμορφώνεται στο 5% και τα καταστήματα λιανικής στο 2%.

Σε παγκόσμιο κατά κεφαλήν επίπεδο, αυτό αντιστοιχεί σε σπατάλη 121 κιλών σε επίπεδο καταναλωτή.

Η σπατάλη τροφίμων έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο για την κλιματική δράση, το 8-10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σχετίζεται με τη σπατάλη τροφίμων.

«Αν θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, της ρύπανσης και των απορριμμάτων, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο πρέπει να κάνουν ό,τι τους αναλογεί για να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων», λέει η εκτελεστική διευθύντρια του UNEP Inger Andersen.

Σχεδόν 700 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από την πείνα το 2019, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί με τον COVID-19. Σε όλο τον κόσμο, τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια υγιεινή διατροφή.

«Για πολύ καιρό, θεωρούνταν ότι η σπατάλη τροφίμων στο σπίτι ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες», λέει ο Marcus Gover, Διευθύνων Σύμβουλος της WRAP.

 
«Με τη δημοσίευση της έκθεσης Food Waste Index, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.

Ο Στόχος 12 του Στόχου 3 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη («SDG 12.3») αποβλέπει στη μείωση κατά το ήμισυ της ποσότητας των απορριμμάτων τροφίμων που παράγονται τόσο σε επίπεδο λιανικής όσο και σε οικιακό επίπεδο, προκειμένου να μειωθεί ο περιβαλλοντικός και οικονομικός αντίκτυπος των απορριμμάτων.

«Μόνο εννέα χρόνια απομένουν, δεν θα επιτύχουμε το SDG 12.3 εάν δεν αυξήσουμε σημαντικά τις επενδύσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων στο σπίτι παγκοσμίως», λέει ο Gover. «Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα».

Πηγή: madata.gr