Αδήλωτα τετραγωνικά: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

0
124

Σε λειτουργία τίθεται εκ νέου η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, https://tetragonika.govapp.gr για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων.

 Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των οικημάτων τους έως τις 30 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων και προστίμων

Η ρύθμιση
Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα για τα αδήλωτα τετραγωνικά  “σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020 (01/01/2022), μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος” .

“Η διαδικασία της υποβολής και της παρακολούθησης της δήλωσης παραμένει η ίδια”, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η διαδικασία
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί να εισέλθει στη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ με τους κωδικούς του taxisnet . Σε αυτή  θα εμφανιστούν τα στοιχεία κάθε ακινήτου του που είναι καταχωρημένα στο Ε9 και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ,  που συσχετίζονται με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.
Μέσω της  πλατφόρμας θα μπορεί να δηλώσει στον οικείο Δήμο  το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Πηγή: madata.gr