Αλλαγές στις εξετάσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

0
56

Μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια εξεταστικού διαγωνισμού σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, υπεγράφη μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Στόχος του μνημονίου συνεργασίας είναι η οργάνωση και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της οποίας θα παρέχεται στους επιτυχόντες το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό συνιστά προαπαιτούμενο για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναλαμβάνει να προβεί:

Στην εξεύρεση και διάθεση των κατάλληλων κτιρίων ανά τη χώρα για τη διενέργεια των εξετάσεων.

Στη διάθεση εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως επιτηρητών και εξεταστών.

Στη διάθεση τριών στελεχών του υπουργείου Παιδείας για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων.

Στη διάθεση και χρήση του συστήματος μετάδοσης θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα έξοδα των παραπάνω δράσεων χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της διάθεσης εσόδων από τα εξέταστρα και τα παράβολα που προβλέπονται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Η σύναψη του μνημονίου πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννόησης των οικείων υπουργών, Μάκη Βορίδη και Νίκης Κεραμέως. Η τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το κείμενο υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιο Μπαλέρμπα και από τη γενική γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Αναστασία Γκίκα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: madata.gr