Ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές: Τι αλλάζει, νέο ΦΕΚ

0
49

Τι αλλάζει στο άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με νέο ΦΕΚ.

Αλλάζει το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, σημειώνει νέο ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.

Σύμφωνα με την απόφαση αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι, όπως:

1. Ότι η Νήσος Σαλαμίνα έχει χαρακτηριστεί «παραθεριστικός τόπος» διότι παρουσιάζει τουριστική κίνηση και αυξημένη επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από παραθεριστές που διατηρούν εκεί θερινές κατοικίες.

2. Ότι παράλληλα με τον παραθεριστικό χαρακτήρα της η νήσος της Σαλαμίνας αναπτύσσεται και ως τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από το εάν έχει χαρακτηριστεί ως τουριστικός τόπος με προεδρικό διάταγμα.

3. Ότι η πανδημία του COVID-19 διέκοψε τους ρυθμούς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, οδήγησε σε ανεργία, σε οικονομική ανασφάλεια τους εργαζόμενους και σε προβλήματα ρευστότητας ιδίως τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες.

4. Ότι οι συνέπειες της πανδημίας περιόρισαν αναγκαστικά τις μετακινήσεις των πολιτών εντός συγκεκριμένων ορίων στον τόπο κατοικίας τους και εντός της περιφερειακής τους ενότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά με αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας με αποτέλεσμα οι καταναλωτές ιδίως στα νησιά χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων να κατευθύνονται αναγκαστικά στις τοπικές αγορές προκειμένου να ικανοποιήσουν τις βιοτικές και ποικίλες ανάγκες τους,

5. Ότι η νήσος Σαλαμίνα παρουσιάζει αυξημένη εμπορική κίνηση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες καθώς πέραν του μόνιμου πληθυσμού της, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παραθεριστών ακόμα και σε απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης της Σαλαμίνας περιοχές.

6. Ότι η λειτουργία καταστημάτων της περιοχής Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2Α του αρ.16 του ν. 4177/2013.

7. Ότι η Πολιτεία οφείλει να συνδράμει τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις που υφίστανται τις συνέπειες του έντονου ανταγωνισμού και των μακροχρόνιων οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, ώστε να κρατήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους ιδίως κατά τις ημέρες που παρουσιάζεται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και κίνηση στο νησί.

8. Ότι παράλληλα με την εξυπηρέτηση των αυξημένων και έκτακτων λόγω των συνθηκών αναγκών των παραθεριστών πρέπει να προστατευθούν τα εργατικά δικαιώματα και να διαφυλαχθεί το δικαίωμα του ελεύθερου χρόνου των απασχολούμενων ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας.

9. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει.

10. Τις έκτακτες συνθήκες προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του COVID-19, των μέτρων που έχει λάβει η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση της, τον άγνωστο χρόνο λήξης τους και τον περιορισμό μετακινήσεων εντός νομού δυνάμει των μέτρων αυτών που αυξάνουν την εξάρτιση των καταναλωτών από τις τοπικές αγορές.

11. Τον εξαντλητικό και γόνιμο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων ιδιωτών επιχειρηματικών στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έλαβε χώρα δυνάμει των υπ’ αρ. 808328/21.10.2020 και 898688/19.11.2020 προσκλήσεων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων και αφού συνεκτιμήθηκαν όλα τα ανωτέρω και οι τοπικές ιδιαιτερότητες της Νήσου Σαλαμίνας, που βρίσκονται εντός της χωρικής μας αρμοδιότητας,

Αποφασίζουμε:

1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Στο Δήμο Τροιζηνίας Μεθάνων επιτρέπεται μόνο η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Στη Νήσο Σαλαμίνα δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ν. 4177/2013. Εξαιρείται η προαιρετική λειτουργία των κάτωθι καταστημάτων όλες τις Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

(α) των εμπορικών καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(β) των καταστημάτων πώλησης ειδών αλιείας επί της Λεωφόρου Σαλαμίνας στους αριθμούς 187, 266 και 286,

(γ) των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου και

(δ) των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνας μόνο στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις συντεταγμένες από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 και χαρακτηρίζονται ως «Περιοχή 1» και από 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 11 και χαρακτηρίζονται ως «Περιοχή 2», όπως εμφαίνονται στον συνημμένο χάρτη που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

https://www.ieidiseis.gr

Πηγή: madata.gr