Αποζημίωση απόλυσης: Πότε θα πληρώνεται με 4μηνη καθυστέρηση και με κούρεμα 10%

0
182

Σαρωτικές αλλαγές σε απολύσεις και αποζημιώσεις εισάγει το εργασιακό νομοσχέδιο.

 
Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, Δημήτρης Ζερδελής, το νομοσχέδιο δίνει «περίοδο χάριτος» στον εργοδότη να καταβάλλει την αποζημίωση στον μισθωτό έως και 4 μήνες μετά την απόλυση χωρίς η απόλυση να καθίσταται άκυρη.

Απολύση τώρα και αποζημίωση σε 4 μήνες

Ενώ σήμερα ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την νόμιμη αποζημίωση κατά την απόλυση – διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα να την καταβάλλει και σε δόσεις όταν το ποσό υπερβαίνει τις αποδοχές δυο μηνών – με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση, παρέχεται η δυνατότητα ο εργοδότης να καταβάλλει την αποζημίωση έως και 4 μήνες μετά την απόλυση. Εφόσον τηρηθεί το χρονικό διάστημα του 4μήνου η απόλυση δεν είναι άκυρη.

 
Ειδικότερα το νομοσχέδιο αναφέρει στο άρθρο 65 πως εάν κατά την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των νόμων 3198/1955 και 3863/2010, δηλαδή με άλλα λόγια δεν έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος ή / και δεν έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση, το κύρος της καταγγελίας ισχυροποιείται, εφόσον ο εργοδότης καλύψει την τυπική παράλειψη εντός προθεσμίας 4 μηνών και τυγχάνει εφαρμογής η ρύθμιση που προβλέπει πως ο μισθωτός έχει 3 μήνες περιθώριο για να εγείρει αξιώσεις μετά την απόλυσή του.

Όπως ερμήνευσαν οι ειδικοί καθηγητές στην συζήτηση που διοργάνωσε η «Ημερησία»:

Ο εργαζόμενος απολύεται αλλά δεν του καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση

 Ο εργαζόμενος προσφεύγει εντός 3 μήνου στο Δικαστήριο ώστε η απόλυσή του να καταστεί άκυρη

 
Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει την αποζημίωση εντός 4μήνου από την απόλυση διορθώνοντας έτσι εκ των υστέρων την ακυρότητα και καθιστώντας ισχυρή την καταγγελία

Κούρεμα έως 10% της αποζημίωσης 
Με την ίδια διάταξη παρέχεται εμμέσως η δυνατότητα στον εργοδότη να κουρεύει έως και 10% την νόμιμη αποζημίωση χωρίς η απόλυση να καθίσταται άκυρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος θα μπορεί να προσφεύγει στο δικαστήριο μόνο για την συμπλήρωση της αποζημίωσης και όχι ζητώντας την επαναπρόσληψή του.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο του νομοσχεδίου, «εάν η αποζημίωση απόλυσης υπολείπεται της νόμιμης κατά ποσοστό μέχρι 10%, θεωρείται ότι έγινε λόγω συγγνωστής πλάνης και ο απολυθείς μπορεί να αιτηθεί με αγωγή μόνο τη συμπλήρωσή της».

Όπως ανέλυσαν οι ειδικοί στο στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε η «Ημερησία», η μειωμένη αποζημίωση ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, ήταν λόγος ακυρότητας της απόλυσης και υπερημερίας του εργοδότη. Μόνο αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η μη καταβολή της πλήρους αποζημίωσης απόλυσης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη του μπορεί να απαλλαγεί από τις συνέπειες της ακυρότητας και της υπερημερίας του.

Με την νέα διάταξη, αν η αποζημίωση υπολείπεται της νόμιμης έως 10% τότε θα θεωρείται αυτόματα πως οφείλεται σε συγγνωστη πλάνη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που ο εργαζόμενος λάβει το 90% της αποζημίωσης θα μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο μόνο για να διεκδικήσει το υπόλοιπο 10% και όχι για να ακυρώσει την απόλυση. 

Topontiki

Πηγή: madata.gr