ΑΣΕΠ: Πού θα γίνουν οι 14.231 μόνιμες προσλήψεις που έχουν εγκριθεί για φέτος

0
46

Προσκλητήριο διορισμού θα λάβουν 14.231 υποψήφιοι μέσα στο 2021. Συνολικά σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό έχουν εγκριθεί 8.620 θέσεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην υγεία, στην ασφάλεια, στην Παιδεία, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με βάση τον κανόνα (1:1 μία πρόσληψη για μία αποχώρηση) εκτός από τις παραπάνω μόνιμες προσλήψεις εγκρίθηκαν και άλλες 299 θέσεις τακτικού προσωπικού οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης καθώς και 62 θέσεις δικηγόρων νομικών με έμμισθη εντολή οι οποίες είναι εκτός του κανόνα 1:1.

Τέλος για τις ανάγκες της Παιδείας, ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως η πραγματοποίηση 10.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε προοπτική διετίας, ωστόσο ο προγραμματισμός προβλέπει ότι οι 5.250 εξ αυτών θα γίνουν το 2021 και οι υπόλοιποι το 2022.

Αλλάζουν όλα από το 2022

Ταυτόχρονα, το 2021 θα είναι ο τελευταίος χρόνος που θα γίνονται οι διορισμοί με ισχύον σύστημα καθώς από το 2022 αλλάζουν όλα ριζικά στο τοπίο των προσλήψεων στο Δημόσιο. Το υπουργείο Εσωτερικών αναδιαµορφώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει πιο σφικτός κεντρικός έλεγχος, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες στοχευµένα και χωρίς καθυστερήσεις μέσω μιας βάσης από την οποία θα αντλούνται οι υποψήφιοι για την κατάλληλη θέση. Η βάση αυτή θα διαμορφωνεται μέσα από ένα γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό γνώσεων και δεξιοτήτων, με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε δύο τεστ με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. To πρώτο αφορά εξέταση γνώσεων, στο οποίο θα αξιολογούνται γνώσεις γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Το δεύτερο φέρει την ονομασία «δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας», κατά το οποίο θα αξιολογούνται δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Το κάθε τεστ θα βαθμολογείται με κλίμακα 1-100 και θα έχει συντελεστή βαρύτητας 50%, ενώ το άθροισμά τους θα δίνει την τελική βαθμολογία.

Η σημασία των τίτλων σπουδών παραμένει με την ίδια βαρύτητα ως είχε στους γραπτούς διαγωνισμούς, αλλά καταργείται ως κριτήριο ο βαθμός του πτυχίου όπως και αυτός του απολυτηρίου, δεδομένης της ανισότητας βαθμολόγησης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, στόχος της Κυβέρνησης είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών με αποτέλεσμα να μην απαιτείται από τους υποψηφίους να υποβάλλουν διάφορα δικαιολογητικά, καθώς θα αντλούνται κατευθείαν από τους αρμόδιους φορείς.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση του αδιάβλητου, και τη σύντμηση του χρόνου προσλήψεων από περίπου δύο έτη που είναι σήμερα, στο ένα έτος, από την έκδοση της προκήρυξης έως την έκδοση του πίνακα διοριστέων. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Ποιοι είναι οι φορείς που θα ενισχυθούν με προσωπικό

Είκοσι επτά διαγωνισμοί έχουν «κλειδώσει» για το 2021 σε φορείς όπως ΔΕΚΟ, υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Οι εν λόγω διαγωνισμοί έχουν λάβει το «πράσινο φως» της Κυβέρνησης, ενώ δεν αποκλείεται μέσα στο 2021 να προκύψουν και άλλες έκτακτες εγκρίσεις για μόνιμο προσωπικό όπως έγινε μέσα στο 2020 για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία που μονιμοποιήθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού. Επίσης για τους περισσότερους από τους παρακάτω διαγωνισμούς έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια οι θέσεις που θα διατεθούν στα προστατευμένα άτομα του ν.2643/98. Παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία έγκρισης και για τους υπόλοιπους φορείς που έχουν αιτηθεί να ενισχυθούν με προσωπικό.

Πιο αναλυτικά, οι προκηρύξεις που θα γίνουν μέσα στο 2021 είναι:

10 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών60 θέσεις στον ΟΑΕΔ60 θέσεις στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης28 θέσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού19 θέσεις στο ΑΣΕΠ10 θέσεις στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης782 θέσεις στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας34 θέσεις νομικών συμβούλων σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα102 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού25 θέσεις ΠΕ Διοικητικού στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών15 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού17 θέσεις στο υπουργείο Εσωτερικών17 θέσεις στις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων67 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης27 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας13 θέσεις στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)55 θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΜία θέση μόνιμου εξ εφεδρείας αξιωματικού στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (υπουργείο Εθνικής Άμυνας)123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών60 θέσεις γραμματέων στα δικαστήρια της χώρας795 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία258 θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας5.250 Εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση724 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)299 σε επιμελητήρια62 δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν

Διάφορες είναι οι ειδικότητες που έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη θέσεων. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: διοικητικό προσωπικό, μηχανικοί, νοσηλευτές, δικηγόροι, τεχνίτες, οδηγοί, ψυχολόγοι, εργάτες κ.ά.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καλυφθούν ειδικότητες όπως ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού κ.ά. Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ζητηθούν ειδικότητες όπως Μηχανικοί (Πολιτικοί, Χημικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι), ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (για κατόχους πτυχίου Νομικής). Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) έχει ζητήσει κυρίως διοικητικές ειδικότητες (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής), όπως και η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι 123 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών θα αφορούν αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ Δημοσιονομικών. Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αφού δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές διαδικασίες. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Τελωνειακών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τελωνειακών, ΔΕ Εφοριακών. Μετά την έγκρισή τους από το αρμόδιο υπουργείο, τα αιτήματα προωθούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή για έλεγχο και κατόπιν αποφασίζεται από τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχή εάν θα γίνουν οι προσλήψεις σε ομάδες (πολυπροκήρυξη) ή θα βγουν σε μεμονωμένη προκήρυξη.

Ορισμένοι φορείς των οποίων οι θέσεις που έχουν αιτηθεί είναι λίγες, συγχωνεύονται σε μία ενιαία προκήρυξη προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η διαδικασία των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής και δεν θα απαιτείται η παρουσία του υποψηφίου στο ΑΣΕΠ.

Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών

Στον τομέα της Υγείας περιμένουμε και το 2021 αρκετούς διορισμούς νέου προσωπικού από τις προκηρύξεις 2Κ/2020 (46 θέσεις στο ΕΚΑΒ) και 6Κ/2020 (1.209 θέσεις στα νοσοκομεία). Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινώσει το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα και το νέο προσωπικό θα πιάσει πολύ σύντομα δουλειά. Παράλληλα θα συνεχιστούν οι διορισμού γιατρών στα νοσοκομεία όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ενώ συνεχίζονται κανονικά και οι διαδικασίες πρόσληψης επικουρικών ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

5.250 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Λίγο πριν φύγει το 2020, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε 5.250 μόνιμες προσλήψεις – διορισμούς για το σχολικό έτος 2020-2021 και άλλες 5.250 το σχολικό έτος 2021-2022. Όπως δήλωσε η υπουργός, «οι μόνιμοι αυτοί διορισμοί, που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έρχονται να προστεθούν στους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιήσαμε φέτος, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στον ευαίσθητο αυτό χώρο της εκπαίδευσης».

Και άλλες 2.600 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ανήκει στην κατηγορία του μόνιμου προσωπικού γι’ αυτό δεν υπάγεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. Ωστόσο δεδομένη θεωρείται και φέτος η προτεραιότητα κάλυψης αναγκών στον χώρο της Αμυνας.

Η αυλαία για τις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ανοίξει με τις προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).Θέμα χρόνου είναι πλέον η δημοσίευση των προσκλήσεων από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για 2.600 επαγγελματίες ένστολους. Συνολικά θα γίνουν προσλήψεις 1.600 ΕΠΟΠ, οι οποίοι προβλέπεται να κατανεμηθούν ως εξής: 1.000 ΕΠΟΠ στον Στρατό Ξηράς, 280 ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία, 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα και 300 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 ΟΒΑ, η οποία προβλέπεται ως εξής: 600 ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς, 200 ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και 200 ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία. 

Πηγή (ΤΕ 13/1/21)

Πηγή: madata.gr