ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εξπρές στο δήμο Αθηναίων – Άνοιξαν 109 θέσεις εργασίας

0
123

Ο Δήμος Αθηναίων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη 109 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν:
ΠΕ Ιατρών 4 θέσεις
ΠΕ Νοσηλευτών 3 θέσεις
ΠΕ Ψυχολόγων 1 θέση
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 θέση
ΔΕ Μαγείρων 2 θέσεις
ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων 1 θέση
ΔΕ Ναυαγοσωστών 2 θέση
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 3 θέσεις 
ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας(Με ταχογράφο) 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 90 θέσεις 
Πώς θα κάνετε αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’ όψιν κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

alfavita.gr

Πηγή: madata.gr