Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε καταλύματα που λειτούργησαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος

0
84

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας  για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ΄εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, που είχε επιβληθεί στις 22 Μαρτίου 2020, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προσδιορίζεται για κάθε τουριστικό κατάλυμα αυτής της κατηγορίας σε ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενου σε τριακοστά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.

https://www.tornosnews.gr

Πηγή: madata.gr