Επικαιροποιημένη σύσταση του ΕΜΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca στις 7 Απριλίου

0
27

Ο ΕΜΑ θα συγκαλέσει εκ νέου την επιτροπή ασφάλειας PRAC στις 29 Μαρτίου για να παράσχει πρόσθετη συμβολή στην αξιολόγηση των σπάνιων περιστατικών θρομβώσεων που παρατηρήθηκαν σε εμβολιασμένους με το εμβόλιο της AstraZeneca και στις 6 και 7 Απριλίου θα εκδόσει επικαιροποιημένη σύσταση.

Συγκεκριμένα, σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ΕΜΑ αναφέρει τα εξής: “την περασμένη εβδομάδα, η επιτροπή ασφάλειας του EMA, PRAC, ολοκλήρωσε την προκαταρκτική επισκόπηση των περιπτώσεων θρόμβων αίματος, συμπεριλαμβανομένων πολύ σπάνιων περιπτώσεων θρόμβων αίματος με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων, σε άτομα εμβολιασμένα με το εμβόλιο COVID-19 της AstraZeneca”.
“Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το εμβόλιο δεν σχετίζεται με αύξηση του συνολικού κινδύνου θρόμβων αίματος και ότι τα οφέλη του εμβολίου στην καταπολέμηση της ακόμη διαδεδομένης απειλής του COVID-19 εξακολουθούν να υπερτερούν του κινδύνου παρενεργειών. Η επιτροπή συνέστησε να συμπεριληφθούν περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για επαγγελματίες υγείας και το κοινό στις πληροφορίες προϊόντος του εμβολίου”, υπενθυμίζει ο ΕΜΑ.

“Οι τροποποιημένες πληροφορίες προϊόντος και η σχετική άμεση επικοινωνία με τον επαγγελματία υγείας είναι πλέον διαθέσιμες”, ανακοινώνει. 

“Η PRAC συνεχίζει την εκτίμησή της για τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο EMA συγκαλεί μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων στις 29 Μαρτίου για να παράσχει πρόσθετη συμβολή στην αξιολόγηση. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στην αιματολογία (θρόμβωση και αιμόσταση), καρδιαγγειακή ιατρική, μολυσματικές ασθένειες, ιολογία, νευρολογία, ανοσολογία και επιδημιολογία θα συναντηθούν για να δώσουν τις απόψεις τους στην επιτροπή PRAC σχετικά με πτυχές όπως οποιονδήποτε εύλογο μηχανισμό δράσης, πιθανούς υποκείμενους παράγοντες κινδύνου και τυχόν πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των παρατηρούμενων γεγονότων και του δυνητικού κινδύνου. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα περιλαμβάνει επίσης δύο εκπροσώπους από το κοινό”, ανακοινώνει ο ΕΜΑ.

“Το αποτέλεσμα της συνάντησης εμπειρογνωμόνων, μαζί με περαιτέρω ανάλυση των αναφερόμενων περιπτώσεων, θα τροφοδοτήσει τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της PRAC. Η ενημερωμένη σύσταση της PRAC για το θέμα αναμένεται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου (6-9 Απριλίου)”.
 
 

Πηγή: madata.gr