Επιτάχυνση εμβολιασμών και διατήρηση των μέτρων ζητούν οι 27

0
55

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να υιοθετήσουν δήλωση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα με την οποία θα ζητούν διατήρηση των περιοριστικών μέτρων επαγρύπνηση των κρατών για τις μεταλλάξεις, την επιτάχυνση των εμβολιασμών, την τήρηση των δεσμεύσεων των εταιρειών και την ενίσχυση της “ένωσης για την υγεία” που προτείνει η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσχέδιο της δήλωσης των 27 για την πανδημία που είδε το real.gr οι 27 δηλώνουν: είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συντονίζουμε τη δράση μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της

Σημειώνουν ότι η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει σοβαρή και οι νέες μεταλλάξεις θέτουν πρόσθετες προκλήσεις.

Επομένως, πρέπει να τηρήσουμε αυστηρούς περιορισμούς ενώ εντείνουμε τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της παροχής εμβολίων, προειδοποιούν.

Οι 27 αναφέρουν ότι προς το παρόν, τα μη απαραίτητα ταξίδια πρέπει να περιοριστούν. Χαιρετίζουμε την έγκριση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου για τα ταξίδια εντός και εντός της ΕΕ. Η απρόσκοπτη ροή αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζετα.

“Ο εμβολιασμός έχει πλέον ξεκινήσει σε όλα τα κράτη μέλη μας και η στρατηγική εμβολίων μας έχει διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε εμβόλια”, αναφέρουν.

“Ωστόσο, πρέπει να επιταχύνουμε την έγκριση, την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων, καθώς και τον εμβολιασμό, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες”, σημειώνουν οι 27 στο προσχέδιο.

“Από αυτήν την άποψη, υποστηρίζουμε τις πρόσθετες προσπάθειες της Κομισιόν να συνεργαστεί με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη για την αύξηση της ικανότητας της τρέχουσας παραγωγής εμβολίων”, καταγράφουν.

“Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Κομισιόν για την επιτάχυνση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών, τη διευκόλυνση συμφωνιών μεταξύ κατασκευαστών σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού, την κάλυψη υφιστάμενων εγκαταστάσεων έτσι ώστε να βοηθηθεί η αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ και η περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων για προστασία από μεταλλάξεις.

“Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης προκειμένου να εντοπίσουμε μεταλλάξεις το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ελέγξουμε τη διάδοσή τους”, σημειώνουν.

Τονίζουν ακόμα ότι “οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα της παραγωγής εμβολίων και να τηρούν τις συμβατικές προθεσμίες παράδοσης”.

“Χαιρετίζουμε την πρόοδο σε μια κοινή προσέγγιση στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και ζητούμε να συνεχιστεί αυτό το έργο”, αναφέρουν σε σχέση με αυτή την πρόταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό αφορά τα χαρακτηριστικά των πιστοποιητικών για αυστηρά ιατρική και μόνο χρήση και όχι τις δυνητικές ταξιδιωτικές διευκολύνσεις που ζητούν ορισμένα κράτη να συνδέσουν σε αυτό.

Ακολούθως σημείώνου ότι “επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας με τρίτες χώρες. Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε εμβόλια για ομάδες προτεραιότητας στη γειτονιά μας και πέραν αυτής, βάσει κοινών αρχών και να υποστηρίξουμε μια παγκόσμια προσέγγιση μέσω του COVAX Facility. Χαιρετίζουμε τα πρώτα σχέδια του COVAX για τη διανομή εμβολίων σε 92 χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα”.

“Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη συνολική κατάσταση και να αναλαμβάνουμε δράση ανάλογα με τις ανάγκες”.

“Αν και η κρίση COVID-19 δεν έχει τελειώσει, είναι καιρός να αρχίσουμε να ενισχύουμε τη μελλοντική μας ανθεκτικότητα στην υγεία”, ανακοινώνουν για το μέλλον.

“Θα εργαστούμε για τη βελτίωση του συντονισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Ένωσης βάσει των Συνθηκών, για τη διασφάλιση καλύτερης πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην υγεία”.

“Κατά προτεραιότητα, απαιτείται εργασία για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα διαθέτει τα μέσα για να εξασφαλίσει αρκετά εμβόλια και κρίσιμα εφόδια για όλα τα κράτη μέλη της, για να υποστηρίξει ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων εμβολίων και φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης επένδυσης σε παραγωγική ικανότητα, και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα μεγάλα δεδομένα και τις ψηφιακές τεχνολογίες για ιατρική έρευνα και υγειονομική περίθαλψη”.

“Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την πρόθεση της Κομισιόν να θέσει σε εφαρμογή [ένα πρόγραμμα ετοιμότητας για τη βιολογική προστασία]”.

“Καλούμε την Κομισιόν να υποβάλει εγκαίρως μια πρώτη έκθεση πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19”, αναφέρουν.

“Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το συντονισμό, την επικοινωνία και τις κοινές δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης επαρκούς παραγωγικής ικανότητας στην ΕΕ και τη δημιουργία στρατηγικών αποθεματικών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων ιατρικού εφοδιασμού. Αυτή η εργασία θα πρέπει να συνεχιστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021”, σημειώνουν.

“Η παγκόσμια πολυμερής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών απειλών για την υγεία”.

“Έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε την παγκόσμια ασφάλεια της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και μέσω μιας διεθνούς συνθήκης για τις πανδημίες”.

“Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία της G20 στη Ρώμη. Οι εργασίες για τις προτάσεις για τη δημιουργία Ένωσης Υγείας πρέπει να προωθηθούν”, καταλήγουν στο προσχέδιο.

Πηγή: madata.gr