Επταήμερη λειτουργία και διευρυμένο ωράριο στα εμβολιαστικά κέντρα

0
44

Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας στα εμβολιαστικά κέντρα από τις αρχές Απριλίου προκειμένου να επεκταθούν οι εμβολιαστικές δυνατότητες, ενόψει της παραλαβής 1,5 εκατομμυρίου δόσεων εμβολίων.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλα τα εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως και Κυριακή και όλες τις αργίες.

Θα λειτουργούν επίσης σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα, από τις 7:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου αναφέρεται:

«To άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (A’ 16) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αρθρο τριακοστό δεύτερο Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.9.2021, τα εμβολιαστικά κέντρα που καθορίζονται εντός των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Ομάδων Υγείας, δύνανται να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή (συμπεριλαμβανομένων και ημερών αργίας), λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών, κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων.

Το ωράριο λειτουργίας αυτών ορίζεται σε δύο βάρδιες (πρωί και απόγευμα) από τις 07:00 έως τις 22:00. Με τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων συμπληρώνονται και ενισχύονται οι παρεχόμενες λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ καταρτίζεται μηνιαίο πρόγραμμα απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων, με το οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους καθ’ όλη την εβδομάδα από το σύνολο του προσωπικού αυτών.

https://healthstories.gr

Πηγή: madata.gr