Εurostat: Το 80% της απώλειας θέσεων εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2020 αφορούσε προσωρινές συμβάσεις

0
43

Το 80% της απώλειας θέσεων εργασίας το 2ο τρίμηνο του 2020 αφορούσε όσους απασχολούνταν με προσωρινές συμβάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 19,2 εκατομμύρια άνθρωποι εκ του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20-64 ετών απασχολούνταν με προσωρινές συμβάσεις σε σύγκριση με 21,5 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2020 και 22,2 εκατομμύρια το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Η μείωση του αριθμού σε προσωρινές συμβάσεις αντιστοιχούν στο 80,5% της συνολικής μείωσης της απασχόλησης για αυτήν την ηλικιακή ομάδα

Η Εurostat καταγράφει ότι η απασχόληση των νέων επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2019 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το μερίδιο των προσωρινών συμβάσεων στην απασχόληση άλλαξε από 46,2% σε 42,7% για νέους ηλικίας 15-24 ετών, ενώ μειώθηκε μόνο από 11,6% σε 10,2% για τον πληθυσμό ηλικίας 20- 64.

Η μείωση της απασχόλησης με προσωρινές συμβάσεις ήταν ορατή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Λιθουανία και τη Δανία. Οι σημαντικότερες μειώσεις παρατηρούνται στη Λετονία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Εσθονία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία, όπου η μείωση ξεπέρασε το 20%.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται με μερική απασχόληση μειώθηκε επίσης κατά την ίδια περίοδο, μειώνοντας από 33,8 σε 31,0 εκατομμύρια, μείωση 2,8 εκατομμυρίων μεταξύ των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών.

Λιγότερα άτομα που απασχολούνται με μερική απασχόληση καταγράφηκαν επίσης σε 20 από τα 26 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, με πτώσεις άνω του 10% στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Λετονία. Ωστόσο, η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% στην Ουγγαρία (27,7%) και στη Βουλγαρία (10,9%). 

Επιπλεόν, σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 195 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ. Οι επαγγελματίες, που περιλαμβάνουν άτομα με υψηλή ειδίκευση σε τομείς όπως η επιστήμη και η μηχανική, η υγεία, η διδασκαλία, οι επιχειρήσεις και η διοίκηση, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και ο νομικός, κοινωνικός και πολιτιστικός τομέας, είναι η πιο κοινή επαγγελματική ομάδα μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ (21% της συνολικής απασχόλησης) ). Ακολουθούν «τεχνικοί και συνεργάτες» (17%), «εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και πωλήσεις» (16%), «εργαζόμενοι στη βιοτεχνία και συναφείς επαγγελματίες» (12%) και «εργαζόμενοι υποστήριξης γραφείου» (10%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, λιγότεροι από ένας στους δέκα εργαζόμενους είχαν μια «στοιχειώδη εργασία» (π.χ. καθαριστές και βοηθοί, εργάτες, βοηθοί προετοιμασίας φαγητού, οδικοί και συναφείς εργαζόμενοι πωλήσεων και υπηρεσιών) (8%) ή εργάζονταν ως « χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανημάτων και συναρμολογητές (7%), «διαχειριστές» (5%) ή «ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία» (4%). Το χαμηλό ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στις ένοπλες δυνάμεις (1%) οφείλεται εν μέρει στον αποκλεισμό στρατευμάτων από την έρευνα.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι «επαγγελματίες» ήταν η πιο κοινή απασχόληση για 19 κράτη μέλη. Οι «εργαζόμενοι σε υπηρεσίες και πωλήσεις» ήταν πιο συχνές σε τέσσερα κράτη μέλη, «ειδικευμένοι γεωργοί, τεχνικοί και συνεργάτες» σε δύο και «εργαζόμενοι στη δασοκομία και αλιεία» σε ένα μόνο κράτος μέλος

Η απασχόληση στην ΕΕ μειώθηκε κατά 2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι πιο έντονες μειώσεις αφορούσαν άτομα στα «στοιχειώδη επαγγέλματα» (-10%), «εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις» (-8%), «χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανημάτων και συναρμολογητές» (-6%), «εργάτες βιοτεχνίας και συναφείς συναλλαγές» ( -5%) και «διαχειριστές» (-3%). Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται ως «επαγγελματίες» αυξήθηκε (+ 5%) όπως και σε μικρότερο βαθμό αυξήθηκαν οι «τεχνικοί και συνεργάτες» (+ 1%).

Πηγή: madata.gr