Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων: Πολύ νωρίς για άρση όλων των μέτρων κατά του κορονοϊού

0
109

Στην παρούσα κατάσταση, μπορεί να αναμένεται διαρκής εξάπλωση του ιού και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αρθούν ταχέως όλα τα κοινοτικά και φυσικά μέτρα αποστασιοποίησης στην ΕΕ / ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που αυτά τα αυστηρά μέτρα μπορεί να διαταράξουν αρκετά την κοινωνία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο”, δήλωσε σήμερα η Διευθυντρια του Κέντρου Ελέγχου Νόσων της ΕΕ (ECDC) Αντρέα Αμμόν, μετά  τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης έκθεσης του Κέντρου για τις προοπτικές του COVID19 στην ΕΕ.

“Ηαλληλεγγύη και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών θα παραμείνουν ουσιώδεις για την εξέταση της άρσης οποιωνδήποτε μέτρων”, σημειώνει η Αν.Αμμόν.

Αναλυτικά, η επικαιροποίηση  της εκτίμησης του ECDC αναφέρει τα εξής:

«Συνολικά, οι μεγάλες αυξήσεις στα κρούσματα COVID-19 και θάνατοι εξακολουθούν να αναφέρονται από τις χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, τις τελευταίες εβδομάδες, το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες έδειξε αυξημένη θνησιμότητα εξαιτίας όλων των αιτίων σε σχέση με τον αναμενόμενο ρυθμό στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και επέκεινα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ, ο αριθμός των νέων περιπτώσεων και των νέων θανάτων που αναφέρθηκαν καθημερινά φαίνεται ότι μειώθηκε ελαφρά. Ωστόσο, πολλές χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ τεστάρουν για COVID19 επί του παρόντος μόνο σοβαρές περιπτώσεις ή περιπτώσεις νοσηλείας σε νοσοκομείο, συνεπώς οι τάσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Παρά τα πρώτα στοιχεία από την Ιταλία και την Αυστρία ότι ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων μειώνεται, δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία ένδειξη σε επίπεδο ΕΕ / ΕΟΧ ότι έχει επιτευχθεί η κορυφή της επιδημίας.

Ο κίνδυνος να νοσήσει κανείς σοβαρά με COVID-19 στην ΕΕ / ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επί του παρόντος μετριοπαθής για τον γενικό πληθυσμό και πολύ υψηλός για πληθυσμούς με καθορισμένους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο.

Ο κίνδυνος αύξησης της κοινοτικής μετάδοσης του COVID-19 στην ΕΕ / ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο τις προσεχείς εβδομάδες είναι μέτριος εάν ληφθούν μέτρα μετριασμού και είναι πολύ υψηλός εάν δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα μετριασμού.

Ο κίνδυνος υπέρβασης της δυναμικότητας του συστήματος υγείας και κοινωνικής περίθαλψης στην ΕΕ / ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο τις προσεχείς εβδομάδες θεωρείται υψηλός με τη θέσπιση μέτρων μετριασμού και πολύ υψηλός εάν δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα μετριασμού.

Στην παρούσα κατάσταση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνολικές στρατηγικές εξετάσεων και επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης επαφών), στα κοινοτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής απομόνωσης), στην ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και στην ενημέρωση  του κοινού.

Η προώθηση της πνευματικής ευεξίας μεταξύ των ατόμων που ζουν με μέτρα φυσικής απομάκρυνσης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι πληθυσμοί έχουν την ανθεκτικότητα να διατηρούν την τήρηση αυτών των μέτρων.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, είναι επί του παρόντος πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η άρση όλων των μέτρων κοινοτικής και σωματικής αποστασιοποίησης στην ΕΕ / ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από την εξέταση της άρσης οποιωνδήποτε μέτρων, τα Κ-Μ θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενισχυμένου συστήματος δοκιμών και παρακολούθησης σε πληθυσμιακό και νοσοκομειακό επίπεδο για την ενημέρωση και την παρακολούθηση των στρατηγικών κλιμάκωσης / αποκλιμάκωσης και την εκτίμηση των επιδημιολογικών συνεπειών.

Η αλληλεγγύη και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών θα παραμείνουν ουσιώδεις στη φάση της κλιμάκωσης, προκειμένου να αυξηθεί η επίδραση των μέτρων που ελήφθησαν και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης λοίμωξης μεταξύ των χωρών, αν αυτή κλιμακώνεται με διαφορετικούς ρυθμούς και με διαφορετικούς τρόπους, σημειώνει το ECDC.»

Πηγή: madata.gr