Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εκταμίευση πόρων με σεβασμό του κράτους δικαίου

0
74

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει χωρίς καθυστερήσεις τον μηχανισμό που συνδέει την εκταμίευση των πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, με απόφαση η οποία εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες.
Τη θέσπιση του μηχανισμού επεδίωκαν η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη-μέλη, με επικεφαλής την Ολλανδία.

Όμως, απέναντι στις απειλές του ουγγρικού και του πολωνικού βέτο στο σχέδιο ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2021-2027, τα κράτη-μέλη υποχώρησαν και δέχθηκαν ότι ο μηχανισμός δεν θα εφαρμοσθεί μέχρι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αποφανθεί για την ισχύ του.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί άμεσα μετ’ επιτάσεως την Κομισιόν να αποφύγει κάθε νέα καθυστέρηση στην εφαρμογή του μηχανισμού, που αποτελεί προϊόν δύσκολου ευρωπαϊκού συμβιβασμού.

Με τη απόφαση, που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η εφαρμογή της αρχής «δεν πρέπει να εξαρτάται από την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών». 

Όμως, «αν η Κομισιόν τις κρίνει απαραίτητες», θα πρέπει αυτές να υιοθετηθούν «το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2021», αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, το Κοινοβούλιο θα θεωρήσει το γεγονός παράλειψη και επιφυλάσσεται να προσφύγει με τη σειρά του στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία διαδικασία πολύ σπάνια στην ευρωπαϊκή Ιστορία.

Πηγή: madata.gr