Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει πλάνο για εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών φόρου

0
80

Τη γρήγορη μείωση του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου και του μέσου όρου αναμονής επιδιώκει η κυβέρνηση, μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, κι ενώ με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τον Μάιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου μειώθηκαν στα 498 εκατ. ευρώ έναντι 626 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι οι εφορίες καλούνται να προχωρήσουν σε κατηγοριοποίηση των υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται, για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων η ημερομηνία έκδοσης του Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης (ΑΦΕΚ).

Για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού, τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους διά 3, ώστε να προκύψουν οι εξής κατηγορίες:

Α. Υψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α’)

Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση τη χρονολογική ωρίμανσή τους, ως εξής:

B. «Ηλικία» αιτήματος (Κριτήριο Β’)

Βαθμίδα 1: Ανω των 180 ημερών

Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών

Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών

Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών.

https://www.newsbreak.gr

Πηγή: madata.gr