Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 26 εκ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα

0
42

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα που πλήττονται από την επιδημία ιού κορωνοϊού, ύψους 26 εκ. ευρώ, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

ΗΚομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, (i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και (ii) οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα είναι ανοιχτή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή (αγρότες) στην Ελλάδα στους τομείς της εκτροφής βουβάλου, της παραγωγής καρπουζιών σε εξωτερικούς χώρους, της παραγωγής καλλιεργειών θερμοκηπίου (εκτός της Κρήτης), και την παραγωγή πατατών το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο για την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 ( β) ΣΛΕΕ και οι όροι που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

Πηγή: madata.gr