Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 665 εκ. ευρώ για προστασία α κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών

0
37

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα υψους 665 εκ.ευρώ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται λόγω covid19, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το  πρόγραμμα θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να εξοφλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια τους για τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού. Παρομοίως με ένα σύστημα που εγκρίθηκε από την Κομισιόν στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, το τρέχον καθεστώς στοχεύει σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά επιπλέον καλύπτει τους δανειολήπτες με δάνεια σε εκτέλεση.

Η κρατική επιδότηση έχει μέγιστη διάρκεια εννέα μηνών και έχει περιορισμούς ως προς το ποσό. Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιού που επηρεάζονται από την πανδημία οι οποίοι πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια όσον αφορά το εισόδημα, τον πλούτο και την αξία της πρώτης κατοικίας τους.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι δεν χρειάστηκε να αξιολογήσει την άμεση υποστήριξη στους ιδιοκτήτες σπιτιών. Πολλοί από αυτούς δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων καθώς θεωρούνται φυσικά πρόσωπα ή εάν το πράττουν (για παράδειγμα εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι), το ποσό που χορηγείται θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο κοινοποίησης.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση στους ιδιοκτήτες σπιτιών θα παρέχει έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες που εξέδωσαν τα δάνεια. Όταν οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν την επιδότηση, η Κομισιόν έχει εκτιμήσει το έμμεσο πλεονέκτημα ως συμβατό κατ `αναλογία με το τμήμα 3.1 του προσωρινού πλαισίου (σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) , που επιτρέπει επιχορηγήσεις κάτω των 800.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε προσωρινή βάση.

Οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε μερικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων διασφαλίσεων ότι οι τράπεζες δεν λαμβάνουν αδικαιολόγητο έμμεσο πλεονέκτημα. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Κομισιόν προέβη σε αξιολόγηση παρόμοια με εκείνη του Σεπτεμβρίου 2019 βάσει των άρθρων 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και εκτιμά ότι δεν θα δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι η ενίσχυση περιορίζεται σε αυτό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του να διασφαλίσει ότι οι δανειολήπτες δεν θα χάσουν την κύρια κατοικία τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες σπιτιών με δάνεια σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι αμερόληπτο μεταξύ των τραπεζών.

Πηγή: madata.gr