Ειδική αποζημίωση 500 ευρώ θα λάβουν οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ

0
84

Το ποσό των 500 ευρώ θα λάβουν οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως ειδική αποζημίωση, προκειμένου να αντικαταστήσουν την υπηρεσιακή στολή τους με νέα που θα είναι σύμφωνη με τις ειδικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το ΕΚΑΒ. 

Πρόκειται για χορηγία με μόνιμο χαρακτήρα, που αποτελεί παράλληλα συμβολική αναγνώριση από την πολιτεία του έργου που επιτελεί το ΕΚΑΒ. Αφορά σε όσους ανήκουν στις ειδικότητες: Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου, Νοσηλευτή, Τεχνικού Συνεργείου, Καθαριστή – Καθαρίστριας και Ιατρού, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η αποζημίωση των 500 ευρώ, μετά τη σχετική απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας Θόδωρου Σκυλακάκη και Βασίλη Κοντοζαμάνη, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, αλλά για το έτος 2020 θα καταβληθεί εντός του επόμενου μήνα από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, δηλαδή τον Αύγουστο. Θα έχει τη μορφή χρηματικού εντάλματος και θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Πηγή: madata.gr