Κομισιόν: Σταδιακό άνοιγμα των συνόρων για τον τουρισμό – Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων

0
88

Πακέτο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτρέψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανοίξουν ξανά, παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα ταξίδια στο εξωτερικό θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κατάστασης της δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη, το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων θα γίνει σταδιακά, σε 2 φάσεις και με συνεννόηση κρατών με ομοειδή επιδημιολογική κατάσταση, για τα ξενοδοχεία και τις πτήσεις προτείνονται προληπτικά μέτρα αποστασιοποίησης, ενώ οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμά τους σε πλήρη χρηματική αποζημίωση, ακόμα και αν έχουν ήδη λάβει, ή θα λάβουν voucher – η αποδοχή των οποίων παραμένει μόνο εθελοντική. Όπως σχολίασε η Αντιπρόεδρος Βεστάγκερ: “αυτό δεν θα είναι ένα κανονικό καλοκαίρι”, αλλά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να μην χαθεί εντελώς η τουριστική περίοδος.

Συνολικά το πακέτο  για τον τουρισμό και τις μεταφορές περιλαμβάνει:

– Μια συνολική στρατηγική για την ανάκαμψη το 2020 και μετά 

– Μια κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο 

– Ένα πλαίσιο για τη στήριξη της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού

– Μια πρόταση που στοχεύει να κάνει τα ταξιδιωτικά κουπόνια μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την επιστροφή χρημάτων για τους καταναλωτές.

– Κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία

Συγκεκριμένα η Κομισιόν προτείνει ότι οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχοθετημένα μέτρα.

“Εάν η γενικευμένη άρση των περιορισμών δεν δικαιολογείται από την κατάσταση της υγείας, η Κομισιόν προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση που ξεκινά με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιοχών ή κρατών μελών με αρκετά παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις”, αναφέρει.

“Η προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεισαγωγής ορισμένων μέτρων εάν το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση”, σημειώνει.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν βάσει των ακόλουθων 3 κριτηρίων:

–  επιδημιολογική, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπου η κατάσταση βελτιώνεται, βάσει καθοδήγησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και χρησιμοποιώντας τον περιφερειακό χάρτη που αναπτύχθηκε από το ECDC 

– τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού καθ `όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων διασφαλίσεων και μέτρων όπου η φυσική απόσταση μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί και

– οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, που δίνουν προτεραιότητα στη διασυνοριακή κυκλοφορία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και συμπεριλαμβανομένων προσωπικών λόγων.

Απαγορεύονται οι διακρίσεις:

“όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να επιτρέψει ταξίδια στην επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές και περιοχές εντός της επικράτειάς του, πρέπει να το κάνει χωρίς διακρίσεις – επιτρέποντας ταξίδια από όλες τις περιοχές, περιοχές ή χώρες στην ΕΕ με παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις.

Στο ίδιο πνεύμα, “όλοι οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και σε όλους τους κατοίκους αυτού του κράτους μέλους ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη της Ένωσης σε παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση”, προβλέπει η πρόταση.

Κουπόνια/ Vouchers:

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για ακυρωμένα εισιτήρια μεταφοράς (αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο / πούλμαν και πλοία) ή οργανωμένα ταξίδια.

Επαναβεβαιώνοντας αυτό το δικαίωμα, η σύσταση της Κομισιόν αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι “τα κουπόνια θα γίνουν μια βιώσιμη και πιο ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της αποζημίωσης για ακυρωμένα ταξίδια στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, η οποία έχει επίσης επιβαρύνει οικονομικά τους ταξιδιωτικούς πράκτορες”.

“Τα εθελοντικά κουπόνια πρέπει να προστατεύονται από την αφερεγγυότητα του εκδότη, με ελάχιστη περίοδο ισχύος 12 μηνών και να επιστρέφονται μετά από ένα έτος το πολύ, εάν δεν εξαργυρωθούν”.

Θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους επιβάτες “επαρκή ευελιξία”, θα πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες “να ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή υπό τις ίδιες συνθήκες υπηρεσίας ή οι ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση για ένα πακέτο ταξιδιωτικής σύμβασης με τον ίδιο τύπο υπηρεσιών ή ισοδύναμης ποιότητας”. Θα πρέπει επίσης να μεταφέρονται σε άλλον ταξιδιώτη.

Σε περίπτωση που ο μεταφορέας ή ο διοργανωτής καταστεί αφερέγγυος, ενώ το κουπόνι δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί, “ο ταξιδιώτης ή ο επιβάτης πρέπει να αποζημιωθούν από τον εγγυητή προστασίας αφερεγγυότητας του μεταφορέα / διοργανωτή”. Το σύστημα προστασίας αφερεγγυότητας πρόκειται να δημιουργηθεί σε εθνικό επίπεδο, είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα (μπορεί να είναι ένα ταμείο ή ασφαλιστής).

“Οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων το αργότερο 12 μήνες μετά την έκδοση του σχετικού κουπονιού και οποιαδήποτε στιγμή μετά”.

Οι μεταφορείς και οι διοργανωτές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιστραφούν κουπόνια σε προγενέστερο στάδιο, εάν το ζητήσει ο επιβάτης ή ο ταξιδιώτης. Τα κουπόνια (ή το υπόλοιπο ποσό) θα πρέπει επίσης να επιστρέφονται αυτόματα: το αργότερο 14 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου ισχύος του κουπονιού, σε περίπτωση που δεν έχει εξαργυρωθεί.

Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις και γενικώς τις μεταφορές, η Κομισιόν προτείνει τα εξής:

Για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή κατά την αναχώρηση, οι επιβάτες θα ενθαρρυνθούν να αγοράσουν εισιτήρια και να κάνουν check-in online. Η φυσική απόσταση πρέπει να διασφαλίζεται κατά τους ελέγχους ασφαλείας και την αποχώρηση και παραλαβή αποσκευών.

Λιγότεροι επιβάτες θα επιβιβάζονται σε αεροπλάνα, λεωφορεία, τρένα ή πλοία. Όπου είναι πιο δύσκολο να διασφαλιστεί η φυσική απόσταση, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας για παράδειγμα, η χρήση μάσκας προσώπου. Το προσωπικό των μεταφορών πρέπει να διαθέτει επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό. Οι μεταφορείς μπορούν να εγκαταστήσουν προστατευτικά φράγματα, π.χ. μεταξύ επιβατών και οδηγού. Οι πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν αυτόματα ή εξ αποστάσεως από τον οδηγό σε κάθε στάση. Gel απολύμανσης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε οχήματα και σε κόμβους μεταφοράς. Τα οχήματα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά. Τρόφιμα, ποτά και άλλα εμπορεύματα ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση επί του σκάφους,  ελαχιστοποιήστε την επαφή. Ο εξαερισμός πρέπει να ενισχυθεί, για παράδειγμα με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων αέρα, και ο φυσικός αερισμός πρέπει να έχει προτεραιότητα όπου είναι δυνατόν. Συνιστάται στους μεταφορείς να αναπτύξουν στρατηγικές σε περίπτωση που ένας επιβάτης αρρωσταίνει ή εμφανίζει συμπτώματα κορωνοϊού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι οδηγίες για τα πρωτόκολλα υγείας δεν είναι δεσμευτικές. Στοχεύουν δε στη διασφάλιση της συνοχής στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων μέσω μιας συντονισμένης προσέγγισης εντός των περιφερειών και των κρατών μελών.

Πηγή: madata.gr