Κομισιόν: Συνεχίζεται ως το 2023 η ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική

0
43

Τη σύσταση προς τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να συνεχίσουν την πιο ευέλικτη και χαλαρή δημοσιονομική πολιτική -λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού- και το 2022 απηύθυνε η Κομισιόν.
 
Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες προτείνουν τη διατήρηση της «γενικής ρήτρας εξαίρεσης», δηλαδή τη δυνατότητα παρέκκλισης από τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για το 2022, αλλά και την πιθανή και υπό όρους απόσυρσή της το 2023, αν και η επίσημη σύσταση αναμένεται να ανακοινωθεί το Μάιο.
 
Η σύσταση αυτή της Κομισιόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν από τα κράτη-μέλη στην προετοιμασία των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν τον Απρίλιο του 2021, ενώ επιπλέον οδηγίες θα εξειδικευτούν περαιτέρω στο εαρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
 
Συνολική εκτίμηση της κατάστασης
Η Κομισιόν σημειώνει ακόμη ότι οι ειδικές για κάθε χώρα καταστάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη και μετά την απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής. Σε έγγραφο που Κολεγίου των Επιτρόπων σημειώνετα ότι «μόλις μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία, τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει γίνουν πιο στοχευμένα και να προάγουν μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη και ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF)».
 
Στο ίδιο έγγραφο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για το πώς πρέπει να ληφθεί μια μελλοντική απόφαση σχετικά με τη μελλοντική απενεργοποίηση της ρήτρας μετά το 2022. Κατά την άποψη των Βρυξελλών, η όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί μετά από συνολική εκτίμηση της κατάστασης της οικονομίας βάσει ποσοτικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ ή στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση (τέλη του 2019) θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο για την απενεργοποίηση ή τη συνέχιση της εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής.
 
Τι θα δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Κομισιόν επιβεβαιώνει επίσης προς το Συμβούλιο να ξεκινήσει εκ νέου τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης μετά την ανάκαμψη και τονίζει ότι ο συντονισμός των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών είναι απαραίτητος για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει επανέλθει στο επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας πριν από την κρίση, όλες οι ευελιξίες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν πλήρως, ιδίως κατά την πρόταση καθοδήγησης δημοσιονομικής πολιτικής.
 
Τέλος η σύσταση προς το Συμβούλιο παρέχει και ορισμένες γενικές ενδείξεις για τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών το 2022 και μεσοπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με τα ταμεία του RRF. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαθέσει 312,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και έως και 360 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια προς τα κράτη μέλη για τη στήριξη της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Αυτό θα παράσχει σημαντική δημοσιονομική ώθηση και θα βοηθήσει στον μετριασμό του κινδύνου αποκλίσεων στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, αναφέρει.
 
Πληροφορίες: efsyn.gr

Πηγή: madata.gr