Νέα ψηφιακή εποχή για τις Λαϊκές Αγορές με delivery και e-shop

0
43

Στη νέα, ψηφιακή εποχή εισέρχονται οι λαϊκές αγορές. Το νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό τους -και αναμένεται να θέσει, προσεχώς, σε δημόσια διαβούλευση- προβλέπει πως η διαδικασία χορήγησης αδειών θα πραγματοποιείται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά.

Δεδομένων των σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών, οι κάτοχοι (υφιστάμενοι και νέοι) άδειας δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής των προϊόντων τους (delivery). Οι δε επαγγελματίες πωλητές που διαθέτουν χώρους αποθήκης στην έδρα τους θα έχουν τη δυνατότητα διάθεσης των αγαθών τους και μέσω ηλεκτρονικής πώλησης (e-shop).

 Από τις σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγει το νομοσχέδιο αφορά στη λειτουργία των εξής τριών, νέων ειδών υπαίθριας αγοράς:

Η υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (Street Food Market). Στο πλαίσιο αυτής, θα επιτρέπεται η ανάπτυξη επιχειρήσεων προσφοράς τροφίμων και ποτών από σταθερά ή κινητά καταστήματα σε δημόσιους ή και ιδιωτικούς χώρους. Αρμόδιος φορέας λειτουργίας θα είναι ο οικείος δήμος.

Η πρότυπη λαϊκή αγορά υπαίθριου εμπορίου, η οποία θα λειτουργεί με σταθερές υποδομές αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, θα χαρακτηρίζεται από την ομοιομορφία των πάγκων, θα εφαρμόζει πρακτικές και υπηρεσίες που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. κάδοι ανακύκλωσης), όπως επίσης στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.
Οι θεματικές υπαίθριες αγορές ειδικού σκοπού, τις οποίες θα αναπτύσσουν οι περιφέρειες της χώρας, πλην της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη και την προώθηση τοπικών και μη προϊόντων.

Πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπονται πρόστιμα της τάξεως των 500 ευρώ (για παραβάσεις όπως πώληση προϊόντων μη αναγραφομένων στην άδεια του πωλητή, μη τοποθέτηση ζυγαριάς σε εμφανές σημείο, άρνηση – παρεμπόδιση ελέγχου κ.λπ.) και των 1.000 ευρώ (για παραβάσεις όπως δραστηριοποίηση σε θέση ή πλανόδια δραστηριοποίηση που δεν είναι σε ισχύ, διάθεση απομιμητικών αγαθών κ.λπ.). Η θέση-δραστηριοποίηση θα ανακαλείται, προσωρινά, για έξι μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο ετών ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις φορές.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: madata.gr