Ντομπρόβσκις: Στην προηγούμενη κρίση οι πολίτες στήριξαν τις τράπεζες, τώρα θα στηρίξουν αυτές

0
122

Κατά την τελευταία κρίση, έπρεπε να στηρίξουμε τις τράπεζες. Αυτή τη φορά, βοηθάμε τις τράπεζες να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις εταιρείες”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβκσις,

ΟΝτομπρόβκσις παρουσίασε την πρόταση της Κομισιόν για χαλάρωση του λογιστικού και εποπτικού φόρτου των τραπεζών, ώστε αυτές να περάσουν την πολιτική ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, επαναλαμβάνοντας μάλιστα το μήνυμα ότι ταυτόχρονα “οι τράπεζες θα πρέπει να αναστείλουν τη διανομή μερισμάτων και να περιορίσουν τις αμοιβές, όπως συνιστά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα”

Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση της πρότασης ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε τα εξής: “η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να υποστηρίξουν ανθρώπους και εταιρείες” και “εκτός της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουμε κινητοποιήσει συλλογικά περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια Ευρώ κάτι που ισοδυναμεί με σχεδόν το 25% του ΑΕΠ της ΕΕ”. 

“Σήμερα, στρέφουμε την προσοχή μας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά την τελευταία κρίση, έπρεπε να στηρίξουμε τις τράπεζες. Αυτή τη φορά, βοηθάμε τις τράπεζες να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις εταιρείες. Πρέπει να διατηρήσουν ενεργοποιημένες τις κάνουλες της ρευστότητας. Αυτός είναι ο στόχος του πακέτου που έχουμε υιοθετήσει σήμερα: να διευκολύνουμε τον τραπεζικό δανεισμό για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας”, τόνισε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Όπως εξήγησε η πρόταση “βασίζεται σε μια τρισδιάστατη στρατηγική: πρώτον την ενθάρρυνση των τραπεζών να κάνουν πλήρη χρήση της ευελιξίας σύμφωνα με τους κανόνες εποπτείας και λογιστικής της ΕΕ”.

“Σήμερα αποσαφηνίζουμε πώς αυτοί οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν πιο ευέλικτα και συνεκτικά, διατηρώντας παράλληλα μια συνετή προσέγγιση για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αυτό παίρνει τη μορφή μιας ανακοίνωσης που ερμηνεύει ομοιόμορφα αυτήν την ευελιξία, ώστε οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές να μπορούν να ενεργούν βάσει ενός σαφούς, κοινού συνόλου αρχών. Μαζί με το έργο που έχουν ήδη κάνει οι εποπτικές αρχές, αυτές οι διευκρινίσεις πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στην παροχή βοήθειας στις τράπεζες”, εξήγησε ο Αντιπρόεδρος.

Ως παράδειγμα έφερε το ότι οι τράπεζες δεν αναμένεται να εφαρμόζουν μηχανικούς λογιστικούς κανόνες κατά την κατάθεση κεφαλαίου για τις αναμενόμενες ζημίες στα δάνεια τους κάτι που δικαιολογείται σε εξαιρετικές καταστάσεις όπως η τρέχουσα πανδημία. Οι τράπεζες δεν θα πρέπει να λογοδοτούν αυτόματα για σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μόνο και μόνο επειδή τα δάνεια υπόκεινται σε ιδιωτικές ή νόμιμες αναστολές.

“Δεύτερον προβλέπεται παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ελάφρυνσης για τις τράπεζες για τη στήριξη του δανεισμού στην οικονομία. Προτείνουμε επίσης ορισμένες συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) που αφορούν κανόνες προληπτικής εποπτείας που ισχύουν για τις τράπεζες. Σύμφωνα με την πρόσφατη συμφωνία της Επιτροπής της Βασιλείας, η ημερομηνία εφαρμογής της απαίτησης του ρυθμιστικού δείκτη μόχλευσης θα αναβληθεί κατά ένα έτος έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Θα μετριάσουμε επίσης τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο των τραπεζών από την αναμενόμενη παροχή πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες γνωστούς ως ΔΠΧΑ 9. Επιπλέον, προκειμένου οι ευρωπαϊκές τράπεζες να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάκαμψη, θα προωθήσουμε την εφαρμογή του αναθεωρημένου παράγοντα στήριξης των ΜΜΕ και του νέου παράγοντα στήριξης των υποδομών”, διευκρίνισε αναλυτικά ο Β.Ντομπρόβσκις.

“Θα παρουσιάσουμε επίσης μια πιο προτιμησιακή μεταχείριση για την απελευθέρωση επιπλέον κεφαλαίου. Θα αλλάξουμε προσωρινά κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας επηρεάζουν τους υπολογισμούς του δείκτη μόχλευσης των τραπεζών, διότι επί του παρόντος είναι πολύ περιοριστικοί και αποθαρρύνουν τις τράπεζες να αντλήσουν από τις δυνατότητες ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας. Θα αντιμετωπίσουμε ευνοϊκότερα δάνεια τα οποία είναι δημόσια εγγυημένα στο πλαίσιο της προληπτικής στάσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης”, ανακοίνωσε.

Σημείωσε δε ότι “οι τράπεζες θα πρέπει να αναστείλουν τη διανομή μερισμάτων και να περιορίσουν τις αμοιβές, όπως συνιστά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα”.

“Πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο που απελευθερώνεται από αυτά τα μέτρα για να δανείσουν την οικονομία”, ξεκαθάρισε.

Σε ότι αφορά το τρίτο μέρος της στρατηγικής ανακοίνωσε ότι η “θα ενθαρρύνουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα να αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών”.

“Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εταιρείες και νοικοκυριά. Και πρέπει να δράσουμε γρήγορα”, τόνισε.

“Πολλές τράπεζες και εθνικοί τραπεζικοί σύλλογοι έχουν ήδη αναβάλει τις πληρωμές ενοικίου για ευάλωτες οικογένειες, αποπληρωμές εταιρικών δανείων και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μερικοί έχουν διαθέσει πιστωτικά όρια άμεσα στις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτοί οι τύποι πρακτικών είναι πολύ ευπρόσδεκτοι. Δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκαν ομοιόμορφα από τράπεζες στα Κράτη Μέλη μας”, ξεκαθάρισε.

Πηγή: madata.gr