ΟΑΕΔ: Πληρωμές 108 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και Δώρο Πάσχα

0
31

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, ο ΟΑΕΔ κατέβαλε συνολικά 108.378.903 ευρώ στους δικαιούχους για προπληρωμές που αφορούν σε επιδόματα ανεργίας και Δώρο Πάσχα. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν:

 39.855.719 ευρώ για Δώρο Πάσχα ανεργίας σε 286.483 δικαιούχους

65.102.048 ευρώ  προπληρωμές επιδομάτων ανεργίας σε 167.448 δικαιούχους

3.184.312 ευρώ Δώρο Πάσχα ειδικής παροχής μητρότητας σε 16.565 δικαιούχες 

καθώς και λοιπές παροχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι πιστώσεις έγιναν με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

 
Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 12 Απριλίου έως 9 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Πηγή: madata.gr