Παράταση προθεσμιών για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και απόσυρση-αναβάθμιση ταμειακών μηχανών

0
50

Την παράταση των προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, διορθώσεων στα στοιχεία προμηθευτών καθώς και απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνονται οι προθεσμίες: 

– Ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020, μέχρι την Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021.

– Διόρθωσης των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.
– Απόσυρσης και αναβάθμισης των ταμειακών μηχανών, μέχρι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.

Πηγή: madata.gr