Ποιοι θα πρέπει να ξανακάνουν αιτήσεις στην πλατφόρμα για τα 800 ευρώ

0
123

Και δεύτερη φορά θα πρέπει να “επισκεπτούν” την πλατφόρμα employeessupport.gr εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες ακινήτων είτε για να διορθώσουν λάθη που έχουν κάνει στις αιτήσεις τους, είτε για να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους δόθηκε από χθες να “κουρέψουν” κατά 40% τα ενοίκια (είτε της επαγγελματικής έδρας για τις επιχειρήσεις που εκτιμάται ότι πλήττονται είτε για τους εργαζόμενους αυτών για την κύρια κατοικία).

Με βάση τις οδηγίες που εκδόθηκαν αργά χθες το βράδυ από το υπουργείο Εργασίας, οι διορθώσεις θα μπορούν να γίνουν σε τρεις φάσεις με την πρώτη φάση να ξεκινάει από τις 11 έως τις 13 Απριλίου.

Που θα γίνει η έκπτωση του 40%

Μέχρι τώρα, το προνόμιο της μείωσης του ενοικίου κατά 40% δινόταν μόνο στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης. Έτσι, και η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μέσω του συστήματος supportemployees.gr με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου δινόταν μόνο σε αυτούς. Από χθες όμως που κατατέθηκε η σχετική τροπολογία, η έκπτωση του 40% αφορά σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής. Πολλοί από αυτούς, έχουν ήδη κάνει την αίτησή τους για να εισπράξουν το επίδομα των 800 ευρώ. Τώρα όμως, θα πρέπει να επανέλθουν στην πλατφόρμα (μόλις ενεργοποιηθεί και γι’ αυτούς η δυνατότητα να δηλώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου) προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτησή τους.

Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Εργασίας έδωσε χθες στη δημοσιότητα όλες τις οδηγίες για το πώς θα γίνουν οι διορθώσεις και στην Εργάνη (που χρησιμοποιούν οι εργοδότες) και στο support.employees.gr που χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους.

Αναλυτικά, οι οδηγίες έχουν ως εξής:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που θα προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους.

·Με την ορθή επανάληψη, δίνεται στις επιχειρήσεις-εργοδότες η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

o διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,

o ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,

o προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων εργασίας,

o προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,

o διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,

o διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Διορθώσεις των εργαζόμενων

·Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

o διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κτλ,

o συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής,

o ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι στον ενδιάμεσο χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση – εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων – εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι και για τις διορθώσεις θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας και το οποίο έχει ως εξής:

thetoc

Πηγή: madata.gr