Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Brexit στους Έλληνες της Βρετανίας

0
40

Σημαντικές αλλαγές για τους Ελληνες που εργάζονται ή φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται το τέλος της περιόδου μετάβασης και η οριστική αποχώρηση των Βρετανών από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, για Ελληνες πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν διαθέτουν μόνιμη άδεια διαμονής ή επ’ αόριστον άδεια παραμονής και που θέλουν να συνεχίσουν να διαμένουν εκεί, οι δυνατότητες είναι δύο: αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης για πολίτες της Ε.Ε. (EU Settlement Scheme) ή αίτηση για βρετανική υπηκοότητα. Η προθεσμία για αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης για πολίτες της Ε.Ε. είναι η 30ή Ιουνίου του 2021. Η αίτηση είναι αναγκαία ακόμα και για τα υπόλοιπα μέλη οικογενειών των οποίων το ένα μέλος έχει μόνιμη άδεια διαμονής (για τα παιδιά πρέπει να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις). Φοιτητές που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31.12.2020 μπορούν και αυτοί να καταθέσουν την αίτηση αυτή.

Φοιτητές από την Ε.Ε. που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το 2021 πρέπει να κάνουν αίτηση για φοιτητική βίζα, η χορήγηση της οποίας προϋποθέτει ότι τους έχει προσφερθεί θέση σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ότι έχουν τους πόρους για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και ότι κατανοούν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Το κόστος της αίτησης, για όσους την καταθέτουν από το εξωτερικό (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου), είναι 348 στερλίνες. Η διάρκεια ισχύος της είναι πέντε χρόνια.

Οσοι Ευρωπαίοι φοιτητές ξεκινήσουν τις σπουδές τους μετά την 1.8.2021 δεν θα πληρώνουν πλέον τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς (ανώτατο όριο 9.250 στερλίνες ετησίως), αλλά σημαντικά υψηλότερα (το ακριβές ποσό είναι αυτόνομη επιλογή του κάθε πανεπιστημίου). Επιπλέον, οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα να λάβουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα φοιτητικών δανείων που είναι διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, από τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν λήγει η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus.

Για τουριστικά ταξίδια δεν χρειάζεται η έκδοση βίζας. Οσοι Ελληνες επιθυμούν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο από το νέο έτος μπορούν να το κάνουν με το διαβατήριό τους (όχι όμως, μετά την 1.10.2021, με την ταυτότητά τους).

Ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν εισαγωγές από ή εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να κάνουν τις απαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς εκπνέει η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. Οι μεταφορικές εταιρείες που θα μεταφέρουν αγαθά μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και κρατών-μελών της Ε.Ε. θα χρειαστεί να διαθέτουν επιπλέον έγγραφα (π.χ. Βρετανοί οδηγοί θα πρέπει να αποκτήσουν ευρωπαϊκά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας), να συμμορφωθούν με νέους κανόνες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην είσοδο των λιμένων και νέες διαδικασίες συνοριακού ελέγχου. Η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας πάντως απέτρεψε την επιβολή δασμών και ποσοστώσεων στο εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: madata.gr