Πως θα κάνετε την αίτηση για τα 800 ευρώ: Οδηγίες για εργαζόμενους και εργοδότες – Οι προθεσμίες

0
124

Αργά αλλά σταθερά, ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά στη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος των 800 ευρώ. Μέχρι τώρα, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους μισθωτούς ενώ αναμένονται οι τελικές οδηγίες και για τους αυτοαπασχολούμενους. Όλοι οι μισθωτοί που ανήκουν στις τέσσερις βασικές κατηγορίες, θα πρέπει να περιμένουν (πιθανώς και σήμερα) την ενεργοποίηση της πλατφόρμας supportemployees.yeka.gr προκειμένου να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Για τους εργαζόμενους

ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση από τον εργοδότη. Οι τέσσερις κατηγορίες είναι:

1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν δήλωση από 1 έως 10 Απριλίου βάσει ΑΦΜ. Είναι πιθανό όμως να υπάρξει 10ήμερη παράταση καθώς ανακοινώθηκε αντίστοιχα παράταση και για τους εργοδότες που έχουν κλείσει προκειμένου να κάνουν τη δήλωσή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

2. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται. Αυτοί έχουν χρονικό περιθώριο έως 30/04 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

3. Όσοι απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από πληττόμενη επιχείρηση στο διάστημα από 01/03 έως 20/03. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν δήλωση έως 10 Απριλίου αν η εταιρεία τους έχει κλείσει από το δημόσιο και έως 30/04 αν είναι πληττόμενη επιχείρηση.

4. Όσοι εργάζονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις κλπ (αυτοί θα κάνουν δήλωση έως 30/04).

Για τους εργοδότες

Πριν υποβληθεί η αίτηση από τον εργαζόμενο, θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση από τον εργοδότη στο σύστημα Εργάνη. Οι εργοδότες που μπορούν να μπουν προέρχονται από τρεις κατηγορίες:

1. Τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν το χρονικό περιθώριο να κάνουν τις δηλώσεις τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέχρι τις 10/04. Αρχικά είχε δοθεί περιθώριο μέχρι σήμερα, αλλά ανακοινώθηκε παράταση 10 ημέρων έως τις 10 Απριλίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα που έχουν ανακύψει.

2. Τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας από την οποία όμως να προκύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ακαθάριστων εσόδων (βάσει φορολογικής δήλωσης του 2018). Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης από τις 24/03 έως και τις 20 Απριλίου. Αυτοί οι εργοδότες μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις και τμηματικά, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλούνται οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση ως πληττόμενοι με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης, αλλά, με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων του 2018, εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων. Τους συμφέρει διότι τα μέτρα για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής είναι περισσότερα.

3. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή αυτοαπασχολούμενοι (είτε έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη είτε αυτό δεν είναι ενεργό). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα συμπληρώσουν μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων (για να πάρουν την έκπτωση του ενοικίου εφόσον την δικαιούνται) και δεν θα συμπληρώσουν τα πεδία που αφορούν στους εργαζόμενους.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με εντολή της δημόσιας αρχής: Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για του εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών (καλύπτεται από το κράτος). Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι ημερομηνίες ίσχυαν πριν ανακοινωθεί η παράταση των 10 ημερών για τον εργοδότη. Οπότε αναμένεται ότι ισχύει αντίστοιχη παράταση και για τους εργαζόμενους.

Είχε ανακοινωθεί ότι οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο (supportemployees.yeka.gr) εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 10/42020 ως ακολούθως:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Από τη στιγμή που παρατάθηκε η προθεσμία για τους εργοδότες, αναμένεται παράταση και για τους εργαζόμενους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά βάσει κύριου ΚΑΔ

Οι εργοδότες που πλήττονται, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ, δηλαδή από 21/03/2020 μέχρι και την 20/04/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Το “μέχρι ένα (1) μήνα” ερμηνεύεται ως εξής: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής, ήτοι από 21.3.2020 έως 20.4.2020.Το ανωτέρω χρονικό διάσημα μπορεί να παραταθεί με Κ.Υ.Α. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Αν εργαζόμενος μπει σε καθεστώς αναστολής στις 31/03 (σήμερα),. Θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής για 45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 15 Μαίου. Και μετά δεν θα μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο μέχρι και τις 29 Ιουνίου δηλαδή για επιπλέον 45 ημέρες. Οι εργοδότες μπορούν εντός του χρονικού διαστήματος από 21/3/2020 έως 20/4/020 να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020- 30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση από τον εργοδότη τους, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ “ΕΡΓΑΝΗ”, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Προσοχή: Για του εργαζόμενους της περίπτωση αυτής, η δήλωση στην πλατφόρμα δεν πραγματοποιείται με βάση το ΑΦΜ όπως στις περιπτώσεις των εργαζομένων των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με βάση εντολή δημόσιας αρχής. Συνεπώς, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.4 έως 30.4.2020 ανεξαρτήτως ΑΜΦ, και σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτούς, της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

thetoc

Πηγή: madata.gr