Πώς θα λάβουν τα αναδρομικά οι κληρονόμοι – Τι ορίζεται στις δυο ΚΥΑ

0
112

Το πώς θα καταβληθούν α αναδρομικά ύψους 1,4 σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ορίζουν οι δυο κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται και στον τρόπο καταβολής των αναδρομικών ποσών σε κληρονόμους, όταν ο συνταξιούχος δεν βρίσκεται στη ζωή.

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια όσοι θα επιλεγούν, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην αίτησή τους και μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο υποκατάστημα.

Αναφορικά με τα αναδρομικά στο δημόσιο ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι οι, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, συνταξιούχοι του Δημοσίου, και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους φορείς, καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276), και οι οποίοι εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.4387/2016.

CNN

Πηγή: madata.gr