Πώς θα μοιραστούν τα 32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

0
59

To προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης των 32 δισ. ευρώ που προβλέπει επιχορηγήσεις 19,4 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12,4 δισ. ευρώ  παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ενώ αύριο πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οκ. Σκυλακάκης χαρακτήρισε ιστορική και μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  Είναι διαφορετικό το Ταμείο Ανάκαμψης για τρεις λόγους, σημείωσε απαριθμώντας τους. « Ο χρόνος , πρέπει και αξιοποιήσει και ιδιωτικούς πόρους  ενώ  συνδυάζει επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις», εξήγησε.  Όπως είπε ακόμα και μέσα επόμενο μήνα μπορεί να ανακοινωθεί το πρώτο έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η κρατική δαπάνη θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται στις αρχές του 2021. Η έλευση των ευρωπαϊκών πόρων  όμως από το ταμείο ανάκαμψης  προβλέπονται στις αρχές του καλοκαιριού.

Από την πλευρά του υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και μέλος της διοικούσας επιτροπής της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης με ευθύνη για τις μεταρρυθμίσεις, Άκης Σκέρτσος, κατά την τοποθέτηση του  υπενθύμισε πως το Εθνικό Σχέδιο μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει 134 δράσεις και είναι εκ των βασικών τροφοδοτών της κυβερνητικής πολιτικής, ο κ. Σκέρτσος εξήγησε πως «οι επενδύσεις παντρεύονται με περισσότερες από 60 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα καταστήσουν αποτελεσματικότερες τις επενδύσεις, που προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμψης».

Το προσχέδιο έχει δοµηθεί σε τέσσερις πυλώνες: α) Πράσινο, β) ψηφιακό, γ) απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και δ) ιδιωτικές επενδύσεις και οικονοµικός και θεσµικός µετασχηµατισµός.

 Στην κατηγορία πράσινη μετάβαση θα διατεθούν 6,2 δισ. ευρώ ή το 38% των επιχορηγήσεων. Για την ψηφιακή μετάβαση προβλέπονται 2,1 δισ. ευρώ ή το 13% των επιχορηγήσεων.

Για απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή θα διατεθούν 4,100 δισ. ευρώ ή το 25% των επιχειρήσεων και για ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας και προβλέπονται 4,δισ. ευρώ ή το 24% των επιχορηγήσεων. Στα ποσά αυτά προστίθεται τα 3 δισ. του React EU και του προγράμματος αγροτικής και περιφερικής ανάπτυξης και τα δάνεια ύψους 12,6 δισ. ευρώ.

  Σε αυτό το πλαίσιο, το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει σηµαντικές δυνάµεις από τον ιδιωτικό τοµέα, χρησιµοποιώντας:

– Σε µεγάλο βαθµό Συµπράξεις ?ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα για την πραγµατοποίηση δηµοσίων επενδύσεων.

– Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα.

– Συγχρηµατοδοτήσεις µέσω ποικίλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Μεταξύ των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνονται:.

1. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Εκτενές πρόγραµµα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών, καθώς και κτιρίων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Το πρόγραµµα συµβάλλει στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ µειώνει το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

2. ?ιασύνδεση νησιών ?ιασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας. Η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα αφήσει ισχυρό οικολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωµα.

3. Ανάπτυξη δικτύων 5G Η δηµοπράτηση του φάσµατος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G θα αναβαθµίσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες στη χώρα. Μέσω του καινοτόµου επενδυτικού ταµείου «Φαιστός», ένα τέταρτο των εσόδων της δηµοπράτησης κατευθύνεται στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος εταιρειών µε αντικείµενο υπηρεσίες και εφαρµογές που βασίζονται στο 5G.

4. Ψηφιακή αναβάθµιση ελληνικών επιχειρήσεων Αναβάθµιση της ψηφιακής υποδοµής των επιχειρήσεων της χώρας, ιδίως των µικρών και µεσαίων, που περιλαµβάνει την προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού και λογισµικού και τη δηµιουργία, τη βελτίωση και την περαιτέρω επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

5. Ψηφιοποίηση ΑΑ?Ε, καταπολέµηση φοροδιαφυγής Μεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω της ψηφιακής αναβάθµισης της ΑΑ?Ε. Επέκταση της χρήσης ταµειακών µηχανών που επικοινωνούν online µε POS και µε την ΑΑ?Ε, φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθµιση του Taxisnet, σε συνδυασµό µε το νέο πλαίσιο για την αντιµετώπιση του λαθρεμπορίου και τα ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτόν. Τελικός στόχος είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

6. Επαγγελματικά λύκεια Διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά, την ενσωμάτωση πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και, τελικά, για την αναβάθμισή τους, με απώτερο στόχο τη μείωση της ανεργίας, με τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους μαθητές που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

7. Νέο πλαίσιο και περιεχόμενο προγραμμάτων κατάρτισης Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης, που συνδέει την αμοιβή των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων, στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης.

8. Πολεοδομικά σχέδια Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την εκπόνηση και θεσμοθέτηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων για το σύνολο των δήμων της χώρας, καθώς και ειδικών όρων δόμησης για περιοχές της χώρας.

9. Υποδομές μεταφορών Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται το βόρειο τμήμα του Ε-65, ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης, καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποιίας. Επίσης, σχεδιάζονται επενδύσεις σε λιμένες και αερολιμένες.

10.Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας Ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, που θα τροφοδοτείται από το σύνολο των πηγών που διαθέτουν δεδομένα υγείας για κάθε πολίτη, καθώς και πολιτικές πρόληψης, όπως η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και κίνητρα για την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων.

 11.Διαφορετικότητα H καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα θα συμβάλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

 12.Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης Η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις όπως η ενίσχυση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, η ενίσχυση και κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων και η ψηφιοποίηση διαδικασιών.

13.Σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή Στρατηγικός στόχος του σχεδίου είναι αφενός να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου να στηριχθεί η βασική έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων με επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής.

14.Πολιτισμός Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού των τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.

15.Ιδιωτικές επενδύσεις Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η επιλεξιμότητα προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένες οικονομικές κατευθύνσεις, για παράδειγμα την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων.   

Πηγή: madata.gr