Πράσινο φως για μετατροπή ξενοδοχείου σε κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας

0
66

H Yπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού έδωσε έγκριση της αλλαγή χρήσης από ξενοδοχείο σε κατοικίες του κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Ξούθου 13, στην Αθήνα.

Παράλληλα, ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού καθώς και εσωτερικών διαρρυθμίσεων χωρίς τροποποίηση του κελύφούς του, από την ενδιαφερόμενη εταιρεία «INTERSIDEREAL M.I.K.E.» διότι τόσο οι αιτούμενες εργασίες στο κτήριο όσο και η προτεινόμενη χρήση κατοικίας δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στα όμορα προστατευόμενα νεώτερα μνημεία

Η υπηρεσία έθεσε ως όρους:

-Οι αιτούμενες επεμβάσεις να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις πολεοδομικές, κτιριοδομικές ή άλλων αρχών.

-Η ασφάλεια του εργοταξίου και όλα τα αναγκαία σχετικά μέτρα αποτελούν υποχρέωση του ιδιοκτήτη και του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.

-Για τυχόν εργασίες αντιστήριξης των όμορων μνημείων θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό αίτημα προς έγκριση στην Υπηρεσία μας.

Πηγή: madata.gr