Προκαταβολή σύνταξης: Ποιοι θα τη λάβουν και ποιοι όχι – Τι ισχύει με την κράτηση ασθένειας

0
54

Η διαδικασία για την έναρξη καταβολής προκαταβολής σύνταξης προχωρεί και έχει αρχίσει η λειτουργία πλατφόρμας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν όσοι είναι σε συνταξιοδοτική εκκρεμότητα και δεν τους έχει απονεμηθεί προσωρινή σύνταξη, τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης που έχουν υποβάλει.

Μετά τη συμπλήρωση και των στοιχείων αυτών, θα αναμένουν τη χορήγηση της προκαταβολής, που όπως φαίνεται θα λάβει χώρα πριν από το Πάσχα. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από τώρα και στο μέλλον, δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά στην πλατφόρμα, δεδομένου ότι θα τα δηλώνουν σε ειδικό πεδίο στην αίτηση συνταξιοδότησης. Είναι σαφές ότι προκειμένου να αρχίσει η καταβολή προκαταβολής δεν θα προηγείται έλεγχος στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου. Η διαδικασία θα προχωρά με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, τα οποία θα συμπληρώνονται, όπου απαιτείται και από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος της σύνταξης.

Για όσων η αίτηση συνταξιοδότησης είναι σε εκκρεμότητα, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά το ποσό των 384 ευρώ ή των 360 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, δεν προβλέπεται κράτηση ασθένειας.
Κράτηση ασθένειας όμως θα επιβάλλεται στις επόμενες μηνιαίες καταβολές της προκαταβολής, που θα ακολουθήσουν μετά την απόδοση των αναδρομικών. Σε κάθε περίπτωση είτε αναδρομικών είτε μηνιαίων καταβολών, τα αποδιδόμενα ποσά θα είναι ακατάσχετα.
Από όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν θα λαμβάνει προκαταβολή όποιος συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη αιτία είτε με οριστική είτε με προσωρινή σύνταξη. Επίσης φαίνεται ότι την προκαταβολή θα την λαμβάνουν και όσοι μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, συνεχίζουν την παροχή εργασίας ή την άσκηση δραστηριότητας.
Η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 34 ν. 4778/21) προβλέπει ότι δεν θα χορηγείται προκαταβολή επίσης, όταν υπάρχει οφειλή που υπερβαίνει το νομοθετημένο όριο καθώς και όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τελευταία περίπτωση θεωρώ ότι είναι άδικο να μην χορηγείται προκαταβολή στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει περισσότερα από 15 έτη ασφάλισης στην Ελλάδα (αυτοτελές δικαίωμα). Κι αυτό γιατί μόνο με τα 15 έτη (και την ηλικία) είναι σε κάθε περίπτωση δικαιούχος της προκαταβολής. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι απαραίτητο να επανεξετασθεί από το Υπουργείο, προκειμένου να δοθεί δίκαιη λύση.

enikonomia

Πηγή: madata.gr