Ραβασάκια σε επιχειρήσεις για ΕΝΦΙΑ του 2015: Ποιοι και γιατί θα πληρώσουν αναδρομικά

0
40

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ που αφορά στην έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για το έτος 2015. Η απόφαση αφορά σε αυτούς που δεν είχαν προβεί κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 σε διακοπή εργασιών αλλά και σε αυτούς που δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2015. Έτσι, όσοι “ξέχασαν” να υποβάλουν δήλωση Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν… αναδρομικά τα ποσά. Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση προβλέπονται τα εξής:

– Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.

– Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1184/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.

-Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση γι’ αυτά.

– Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι 1 ευρώ.

– Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ.3 του άρθρου 5 του ν.4174/2013 . Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 3 και της παρ.7 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013.

– Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται άμεσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013.

Πηγή: enikonomia.gr

Πηγή: madata.gr