Σε διαβούλευση το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ

0
42

Με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας, την επιβράβευση της επίτευξης των στόχων μέσω τους επιδόματος παραγωγικότητας αλλά και την προσέλκυση στελεχών από την αγορά και τον ιδιωτικό τομέα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής σε συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εισάγουν το νέο ειδικό μισθολόγιο για τους υπαλλήλους και τα στελέχη του φορολογικού μηχανισμού. 

Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και αναμένεται να ψηφιστεί από την Βουλή μετά την 26η Νοεμβρίου 2020. Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αμοιβών του στελεχιακού δυναμικού της ΑΑΔΕ κρίθηκε αναγκαίος καθώς η Αρχή λειτουργεί με βάση ανεξάρτητα από το υπόλοιπο δημόσιο κριτήρια και ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής στοχεύει στην εκ βάθρων αλλαγή της φιλοσοφίας στην λειτουργία του φορολογικο0ύ μηχανισμού έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός.

Τι προβλέπει

Αναλυτικότερα το νέο μισθολόγιο προβλέπει τα εξής:

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές του ενιαίου μισθολογίου, βάσει αρχαιότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Διατηρείται, κατά περίπτωση, η καταβολή της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος παραμεθορίου και του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Εισάγεται η καινοτομία της αμοιβής βάσει της θέσης εργασίας. Κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί, λαμβάνει αντίστοιχη αμοιβή.

Επιλύεται, με μόνιμο τρόπο, το πρόβλημα της μισθολογικής αναντιστοιχίας στις αμοιβές των νέων υπαλλήλων, η οποία σήμερα αποθαρρύνει νέα και ταλαντούχα στελέχη να εργαστούν στην ΑΑΔΕ.

Θεσπίζεται ενισχυμένο επίδομα συνοριογραμμής για επιλεγμένες Υπηρεσίες, ως κίνητρο για τη στελέχωση ιδιαίτερα απομακρυσμένων μονάδων.

Θεσπίζεται Κίνητρο Επίτευξης Στόχων, ως ανταμοιβή του προσωπικού για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων της Αρχής.

Χορηγείται ειδική αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.), η οποία συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά.

Η ειδική αμοιβή ενσωματώνει το σημερινό επίδομα θέσης ευθύνης.

Κατά την αρχική κατάταξη του προσωπικού, διασφαλίζονται οι πληρωτέες αποδοχές που είχαν οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής προσωπικής διαφοράς.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, το μισθολόγιο:

Ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς στόχους των ανθρώπων της.

Δημιουργεί ένα δίκαιο, αξιοκρατικό και δυναμικό σύστημα βαθμολόγησης που εντάσσει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

Υπηρετεί το όραμα του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: madata.gr