Σφίγγει ο κλοιός για τους κακοπληρωτές – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

0
60

Ποινές για τους λεγόμενους κακοπληρωτές προβλέπει το σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα, ποινή έως και δύο χρόνια και διοικητικό πρόστιμο σε όσους κατά την κήρυξη της πτώχευσης ή και έξι μήνες νωρίτερα: Αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία, καταρτίζουν ζημιογόνες ή κερδοσκοπικές ή ριψοκίνδυνες δικαιοπραξίες πάσης φύσεως, ακόμα και επί χρηματο-οικονομικών παραγώγων, προμηθεύεται εμπορεύματα ή αξιόγραφα με πίστωση, τα οποία, ή τα πράγματα που κατασκευάζει με αυτά, διαθέτει ή παραχωρεί σε τιμές ουσιωδώς κάτω της αξίας τους, παριστάνει ψευδώς ότι είναι οφειλέτης άλλων ή αναγνωρίζει ανύπαρκτα δικαιώματα τρίτων, παραλείπει την τήρηση υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων ή τα τηρεί κατά τέτοιο τρόπο ή τα μεταβάλλει, ώστε να δυσχεραίνεται ή διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του ή δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ή άλλες δηλώσεις περιουσίας σύμφωνα με τον νόμο, εξαφανίζει ή αποκρύπτει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα στοιχεία ή παρασιωπά την ύπαρξη εμπορικών βιβλίων ή άλλων στοιχείων, καταστρέφει ή βλάπτει εμπορικά βιβλία ή άλλα στοιχεία, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο, αντίθετα προς τον νόμο παραλείπει την κατά τον νόμο σύνταξη των ισολογισμών ή της απογραφής ή καταρτίζει ισολογισμούς ή απογραφή κατά τρόπο που δυσχεραίνεται η διαπίστωση της κατάστασης της περιουσίας του, ελαττώνει την κατάσταση της περιουσίας του με άλλον τρόπο ή παρασιωπά ή αποκρύπτει τις αληθινές δικαιοπρακτικές του σχέσεις.

Πηγή: εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: madata.gr