Στα 17,4 ευρώ το μεροκάματο των υπό αναστολή σύμβασης

0
61

Ανά ημέρα θα υπολογίζεται η ειδική οικονομική ενίσχυση του δεύτερου πακέτου αναστολών, που διαρκεί έως τα τέλη Μαΐου. Όπως αναφέρεται στη νέα ΠΝΠ, οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογίαν των ημερών της παράτασης αυτής. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν καθορίζεται στην ΠΝΠ, αλλά παραπέμπεται σε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. 

Δεδομένου ότι στο πρώτο πακέτο η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 800 ευρώ για 45 ημέρες, αναμένεται στο δεύτερο πακέτο, που διαρκεί 30 ημέρες, η οικονομική ενίσχυση των μισθωτών να οριστεί στα 534 ευρώ. 

Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει γενικό χρονικό όριο που θα είναι σε αναστολή οι συμβάσεις, μέχρι 31 Μαΐου, αλλά θα είναι αναλογικό με βάση και τη διαδικασία ανοίγματος των επιχειρήσεων και την υποχρέωση άρσης της αναστολής των συμβάσεων. Ως εκ τούτου το ημερήσιο «μεροκάματο» θα είναι 17,4 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες που ο εργαζόμενους θα είναι σε νόμιμη αναστολή και θα προκύπτει το ποσό που δικαιούται. Ενδεχομένως να γίνουν στρογγυλοποιήσεις στο ποσό των 17,5 ευρώ ή στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα, αλλά είναι κάτι που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά θα είναι αναλογικά των ημερών παύσης της εργασιακής σύμβασης.

Η παράταση δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για όλους όπως είχε το πρώτο πακέτο ακριβώς επειδή το πρώτο 45ήμερο δεν τελειώνει για όλους την ίδια χρονική στιγμή. Το… σύνορο της 31ης Μαΐου, οπότε τερματίζεται σε κάθε περίπτωση η παράταση της αναστολής, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρωθεί οι 30 ημέρες ή όχι, διαμορφώνει διαφορετικές ταχύτητες αναστολών κι εργαζομένων στην παράταση. 

Συνεπώς μπορεί κάποιος να μπει στην παράταση της αναστολής για 30 ημέρες, για 20, για 15 ημέρες ή ενδεχομένως και λιγότερο. Όσοι χρειαστεί να μείνουν:

● 15 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα λάβουν 267 ευρώ.

● 20 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα λάβουν 356 ευρώ.

● 25 ημέρες σε αναστολή στην παράταση του Μαΐου θα λάβουν 445 ευρώ.

● Αντίστοιχα όσοι παραμείνουν ένα δεκαήμερο σε αναστολή τον Μάιο αναμένεται να δικαιούνται 178 ευρώ κ.ο.κ.

Η δυνατότητα παράτασης της αναστολής έχει δυο προϋποθέσεις:

● Απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31 Μαΐου 2020.

● Για 45 ημέρες μετά τη λήξη της παράτασης, δηλαδή έως 15 Ιουλίου, να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Ζητήματα προς διευκρίνιση

Μια σημαντική διάταξη της νέας ΠΝΠ αναφέρει επίσης ότι οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή, εκτός και αν είναι «προσωρινή» ανάκληση.

«Ζήτημα όμως γεννάται αν η ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 45 ημέρες μετά τη λήξη της παράτασης των αναστολών δεσμεύει τον εργοδότη ώστε να μην μπορεί να εφαρμόσει στο διάστημα αυτό του 45ήμερου – το οποίο σημειωτέον φτάνει έως και τα μέσα Ιουλίου – το νέο σύστημα του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας.

Δηλαδή τη νέα εκ περιτροπής απασχόληση έναντι των εργαζομένων που προέρχονται από την αναστολή ή και του λοιπού προσωπικού, δηλαδή του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί» δηλώνει ο δικηγόρος – εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. 

Δεν μπορούν, όμως, όλοι οι εργαζόμενοι των πληττόμενων επιχειρήσεων να παραμείνουν σε αναστολή. Η ΠΝΠ προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες αποκωδικοποιούνται ως εξής:

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. 

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, δηλαδή αν ο εργοδότης διατηρήσει σε αναστολή περισσότερους εργαζόμενους από το 60%, τότε καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό του 60%.

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση της αναστολής των συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Μέχρι 30 Ιουνίου

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.

Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστον για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

Εφόσον γίνει ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

Δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αναστολής σύμβασης εργασίας για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

Μετά τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης. Δηλαδή, εάν ανακληθεί η αναστολή σύμβασης ενός εργαζομένου για διάστημα 10 ημερών, τότε για το δεκαήμερο αυτό δεν θα λάβει κρατική ενίσχυση, αλλά θα λαμβάνει κανονικά τις αναλογικές αποδοχές από τον εργοδότη του.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

www.topontiki.gr

Πηγή: madata.gr