Σταϊκούρας: Αυτοί είναι οι 13 άξονες του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ελληνική οικονομία

0
58

Τoυς βασικούς άξονες του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο, μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ σκοπεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την ενίσχυση του ΑΕΠ από το 2021 κατά 2 μονάδες παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Ecofin ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας.

Με βάση το «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που συνέταξε η Επιτροπή υπό τον Νομπελίστα Καθηγητή Χρ. Πισσαρίδη (2020), και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό ΕΣΑΑ έχει στόχο: Να περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19,να αντιμετωπίσει υπάρχοντα κενά,να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.
Ανάμεσα στις κομβικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις περιλαμβάνονται:

Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας)

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης
Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα

Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση

Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα

Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων

Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη)

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.)
Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης

Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), μεταρρύθμισηενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)

Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στηναγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιώνστις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών.

Πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα

Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων

Πηγή: madata.gr