Σταϊκούρας προσερχόμενος στο Eurogroup: Καλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης η ελληνική Οικονομία

0
43

«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες» σημείωσε από τις Βρυξέλλες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε σχετικά: «Συζητάμε σήμερα στο Eurogroup για τις εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση των νέων προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και κάποιες πρώτες προτάσεις, σημαντικές προτάσεις για ένα νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. Ως προς το πρώτο, οι εκτιμήσεις φαίνεται να είναι δυσμενέστερες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται οι οικονομίες της Ευρώπης να έχουν χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ή ακόμη και ύφεση μέσα στο 2023 και υψηλό επίμονο πληθωρισμό. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος και πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες».

Ο κ. Σταϊκούρας, συνέχισε λέγοντας: «Ως προς το δεύτερο σκέλος που αφορά στο δημοσιονομικό σύμφωνο, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να διέπεται από ευελιξία ως προς τον οικονομικό κύκλο, από ρεαλισμό ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, από ιδιαίτερες πρόνοιες για δαπάνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της Ευρώπης και από ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης, έχουν να κάνουν με την επίτευξη υψηλού και διατηρήσιμου ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης».

Πηγή: ΕΡΤ

Πηγή: madata.gr