Συρρίκνωση – ρεκόρ του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο

0
77

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μέτρα περιορισμού του COVID-19 στα περισσότερα κράτη μέλη, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,9% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές ήταν μακράν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονολογικών σειρών καταγραφής του ΑΕΠ το 1995. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,2% στην ΕΕ. Αυτές οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις βασίζονται σε πηγές δεδομένων που είναι ελλιπείς και υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεωρήσεις βάσει των μέτρων περιορισμού του COVID-19, διευκρινίζει η Eurostat. Aνακοινώνει δε ότι οι επόμενες εκτιμήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα κυκλοφορήσουν στις 14 Αυγούστου 2020.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 14,4% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, μετά από -3,1% και -2,5% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτές ήταν επίσης μακράν οι πιο έντονες μειώσεις από τότε που ξεκίνησαν οι χρονοσειρές καταγραφής του ΑΕΠ το 1995.

Μεταξύ των κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η Ισπανία (-18,5%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (-14,1%) και τη Γαλλία (-13,8%). Η Λιθουανία (-5,1%) σημείωσε τη χαμηλότερη πτώση. Δεν διατέθηκαν δεδομένα για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, τον Ιούλιο του 2020, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να είναι 0,4%, αυξημένος από 0,3% τον Ιούνιο. Στην Κύπρο ο πληθωρισμός αναμένεται ναι κυμανθεί στο -2,1%, από -2,2% τον Ιούνιο και στην Ελλάδα να παραμείνει αμετάβλητος στο -1,9%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιούλιο (2,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), ακολουθούμενα από τα βιομηχανικά αγαθά εκτός της ενέργειας (1,7%, σε σύγκριση με 0,2% τον Ιούνιο), τις υπηρεσίες (0,9%, σε σύγκριση με 1,2% τον Ιούνιο) και την  ενέργεια (-8,3%, σε σύγκριση με -9,3% τον Ιούνιο).

Πηγή: madata.gr