Το Eurogroup ενέκρινε τους προϋπολογισμούς για το 2021

0
54

Το Eurogroup ενέκρινε τα προσχέδια των προϋπολογισμών των 19 Κρατών Μελών του Ευρώ για το 2021, ενέκρινε την επέκταση της υποστηρικτικής δημοσιονομικής πολιτικής και για το 2021 και δήλωσε ότι αναμένει νέα εκτίμηση για το μέλλον της γενικής ρήτρας διαφυγής ελλειμμάτων την άνοιξη από την Κομισιόν, ανάλογα με τα τότε δεδομένα της ανάκαμψης.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της Ευρωομάδας σχετικά με τα Σχέδια Προϋπολογισμού για το 2021, η “Ευρωομάδα χαιρετίζει την ανάλυση της Επιτροπής” και σημειώνει ότι “η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να βιώνει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 8% το 2020 στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής και με χαμηλό πληθωρισμό “.

“Ενώ η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται περίπου στο 4% το 2021, η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι παραμένουν εξαιρετικά μεγάλοι. Η ανάκαμψη αναμένεται να είναι ατελής και άνιση μεταξύ των κρατών μελών και η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από το δυναμικό. Οι συνθήκες χρηματοδότησης αναμένεται να παραμείνουν ευνοϊκές κατά τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Koμισιόν “, σημειώνει το Eurogroup.

“Στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020, που θα παραμείνει ενεργή το 2021, όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει ταχέως και σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και του αρνητικού οικονομικού της αντίκτυπου. Τα μέτρα για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν βάσει των σχεδίων προϋπολογισμών ανέρχονται στο 4,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 2,4% του ΑΕΠ το 2021. Αυτά τα μέτρα έρχονται πλέον των κανονικών αυτόματων σταθεροποιητών που βοηθούν επίσης στην καταπολέμηση της πανδημίας. Έχουν επίσης τεθεί σε εφαρμογή αρκετές πρωτοβουλίες στήριξης ρευστότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις “, επαναλαμβάνουν οι Υπουργοί.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, “τα περισσότερα μέτρα το 2020 επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση της δημόσιας υγείας και αποζημίωση εργαζομένων και επιχειρήσεων για απώλειες εισοδήματος λόγω μέτρων κλειδώματος και διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού. Το επίκεντρο της πολιτικής απάντησης σταδιακά μετατοπίζεται προς υποστήριξη της οικονομική ανάκαμψη, με τα δύο τρίτα των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μέτρων για το 2021 να ανταποκρίνονται στον στόχο αυτό. “

“Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, στο 8,75% του ΑΕΠ το 2020 και να βελτιωθεί το 2021 στο 6,5% του ΑΕΠ στις φθινοπωρινές προβλέψεις. Αυτό αντικατοπτρίζει τόσο το τέλος ορισμένων από τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα και την υποτιθέμενη οικονομική ανάκαμψη. Υπό το φως του δεύτερου κύματος της πανδημίας, ίσως χρειαστεί, ωστόσο, να επεκταθούν αυτά τα μέτρα και να χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από τα μέσα Οκτωβρίου, τα οποία θα αυξήσουν περαιτέρω το έλλειμμα το 2021. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί από 86% του ΑΕΠ το 2019 σε περίπου 102% του ΑΕΠ το 2020 και 2021. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ορίζοντα. Η δημοσιονομική θέση στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά επεκτατική το 2020. Με εξαίρεση τα προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία προβλέπεται να λήξουν το επόμενο έτος, η υποκείμενη δημοσιονομική στάση αναμένεται επίσης να επεκταθεί το 2021. “

Η Ευρωομάδα συμφωνεί ότι “μια υποστηρικτική δημοσιονομική στάση στη ζώνη του ευρώ για το 2021 είναι κατάλληλη δεδομένης της απώλειας παραγωγής μέχρι σήμερα και των αρνητικών κινδύνων”.

“Οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να παραμείνουν υποστηρικτικές σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ καθ `όλη τη διάρκεια του 2021”.

“Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν έγκαιρη, καλά στοχοθετημένη και προσωρινή δημοσιονομική στήριξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα”

“Η δημοσιονομική ανταπόκριση προς τα εμπρός πρέπει να συνεχίσει να βαθμολογείται προσεκτικά και να επανεξετάζεται τακτικά, υπό το φως της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την πανδημία, τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, τις ειδικές περιστάσεις της χώρας και την ανάγκη αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων”, σημειώνουν οι Υπουργοί.

Επιπλέον, η Ευρωομάδα υπενθυμίζει “τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών και των ισχυρών δημοσιονομικών πλαισίων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, η οποία θα υποστηρίξει τις προσπάθειες ανάκαμψης προς τα εμπρός και θα διευκολύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών μας”.

Τα 19 κράτη μέλη σημειώνουν επίσης ότι “δεδομένης της εφαρμογής της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Κομισιόν αξιολόγησε επίσης τον προσωρινό χαρακτήρα των προγραμματισμένων μέτρων στα κράτη μέλη”.

“Συμφωνούμε με την εκτίμηση της Κομισιόν ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, τα προγραμματισμένα μέτρα είναι σε γενικές γραμμές προσωρινά”, δηλώνουν οι 19 Υπουργοί.

“Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέτρα δεν φαίνεται να είναι προσωρινά ή αντισταθμισμένα το 2021 σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν. Ακόμη και αν αυτά τα μέτρα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικές ελλείψεις, μόνιμα μέτρα που δεν σχεδιάζονται να χρηματοδοτηθούν από οι αυξήσεις εσόδων ή οι αντισταθμιστικές μειώσεις δαπανών ενδέχεται να επηρεάσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα. “

Η Ευρωομάδα σημειώνει την εκτίμηση της Κομισιόν ότι “για τα κράτη μέλη που είχαν ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και υψηλές προκλήσεις βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από την πανδημία COVID-19, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, όταν λαμβάνονται υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα, η βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα διατηρείται. “

Τέλος, η Ευρωομάδα χαιρετίζει την πρόθεση της Κομισιόν να αποτιμήσει την εφαρμογή της γενικής ρήτρας διαφυγής την άνοιξη του 2021 και να επανεξετάσει τη δημοσιονομική κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις ενημερωμένες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Πηγή: madata.gr